Patent detail

Ovládací obvod pro spínání stimulačních impulzů

CHMELAŘ, M. ČMIEL, V.

Patent type

Utility model

Abstract

Obvod slouží k vytváření obdélníkových impulzů s nastavitelnou amplitudou s využitím LabView.

Keywords

obdélníkový impulz, LabView, nastavitelný

Patent number

25633

Date of registration

08.07.2013

Date of expiry

08.07.2023

Publisher

Úřad průmyslového vlastnictví (patentový úřad České republiky)

Owner

Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ

www