Publication detail

Estimation and linearization of models based on Volterra series principle

LEBEDA, A. PIVOŇKA, P.

Original Title

Estimace a linearizace modelů založených na principu Volterrových řad

Czech Title

Estimace a linearizace modelů založených na principu Volterrových řad

English Title

Estimation and linearization of models based on Volterra series principle

Type

journal article

Language

cs

Original Abstract

Dokument se zabývá problematikou experimentální identifikace a blíže popisuje problematiku estimace parametrů a linearizace nelineárních modelů založených na principu Volterrových řad. Parametry modelů byly estimovány pomocí tří různých gradientních metod, které byly na základě výsledků porovnány.

Czech abstract

Dokument se zabývá problematikou experimentální identifikace a blíže popisuje problematiku estimace parametrů a linearizace nelineárních modelů založených na principu Volterrových řad. Parametry modelů byly estimovány pomocí tří různých gradientních metod, které byly na základě výsledků porovnány.

English abstract

This paper is focuse on experimental identification. It is describe parameters estimation and linearization of nonlinear models based on Volterra series principle. For estimation of parameters were used three different gradient based methods. Models and gradient based methods were compared according to obtained results.

Keywords

estimation, linearization, gradient based algorithms, polynomial models, Volterra series

RIV year

2013

Released

20.08.2013

Pages from

260

Pages to

265

Pages count

6

BibTex


@article{BUT100633,
  author="Aleš {Lebeda} and Petr {Pivoňka}",
  title="Estimace a linearizace modelů založených na principu Volterrových řad",
  annote="Dokument se zabývá problematikou experimentální identifikace a blíže popisuje problematiku estimace parametrů a linearizace nelineárních modelů založených na principu Volterrových řad. Parametry modelů byly estimovány pomocí tří různých gradientních
metod, které byly na základě výsledků porovnány.",
  chapter="100633",
  number="4",
  volume="15",
  year="2013",
  month="august",
  pages="260--265",
  type="journal article"
}