Publication detail

Laboratorní úlohy pro výuku lékařské diagnostické techniky

Original Title

Laboratorní úlohy pro výuku lékařské diagnostické techniky

Czech Title

Laboratorní úlohy pro výuku lékařské diagnostické techniky

Language

cs

Original Abstract

Tento příspěvek popisuje trojici nových úloh, zavedených do laboratorní výuky předmětů z oblasti lékařské diagnostické techniky. Účelem úloh je seznámení se základy konstrukce tří diagnostických přístrojů, a základním zpracováním naměřených dat. Jedná se o úlohy zaměřené na měření průtoku s využitím dilučních metod, neinvazivní monitorování krevního tlaku oscilometrickou metodou a na spirometrická měření. Úlohy jsou koncipovány tak, že obsahují hardwarovou část s patřičným senzorem; zpracování naměřených dat je pak prováděno on-line v prostředí LabView. Pro samotné měření je využito rozhraní LabPro a příslušné senzory firmy Vernier. K dispozici je vždy podrobný návod a také úplný či záměrně nekompletní program (tzv. „virtuální přístroj“), realizující potřebné zpracování dat, jenž představuje základní princip demonstrovaného systému. V případě měření krevního tlaku a spirometrie mají studenti možnost srovnání výukového vybavení s profesionálními přístroji.

Czech abstract

Tento příspěvek popisuje trojici nových úloh, zavedených do laboratorní výuky předmětů z oblasti lékařské diagnostické techniky. Účelem úloh je seznámení se základy konstrukce tří diagnostických přístrojů, a základním zpracováním naměřených dat. Jedná se o úlohy zaměřené na měření průtoku s využitím dilučních metod, neinvazivní monitorování krevního tlaku oscilometrickou metodou a na spirometrická měření. Úlohy jsou koncipovány tak, že obsahují hardwarovou část s patřičným senzorem; zpracování naměřených dat je pak prováděno on-line v prostředí LabView. Pro samotné měření je využito rozhraní LabPro a příslušné senzory firmy Vernier. K dispozici je vždy podrobný návod a také úplný či záměrně nekompletní program (tzv. „virtuální přístroj“), realizující potřebné zpracování dat, jenž představuje základní princip demonstrovaného systému. V případě měření krevního tlaku a spirometrie mají studenti možnost srovnání výukového vybavení s profesionálními přístroji.

BibTex


@inproceedings{BUT100449,
 author="Vladimír {Slávik} and Radim {Kolář} and Petra {Štohanzlová}",
 title="Laboratorní úlohy pro výuku lékařské diagnostické techniky",
 annote="Tento příspěvek popisuje trojici nových úloh, zavedených do laboratorní výuky předmětů z oblasti lékařské diagnostické techniky. Účelem úloh je seznámení se základy konstrukce tří diagnostických přístrojů, a základním zpracováním naměřených dat. Jedná se o úlohy zaměřené na měření průtoku s využitím dilučních metod, neinvazivní monitorování krevního tlaku oscilometrickou metodou a na spirometrická měření. Úlohy jsou koncipovány tak, že obsahují hardwarovou část s patřičným senzorem; zpracování naměřených dat je pak prováděno on-line v prostředí LabView. Pro samotné měření je využito rozhraní LabPro a příslušné senzory firmy Vernier. K dispozici je vždy podrobný návod a také úplný či záměrně nekompletní program (tzv. „virtuální přístroj“), realizující potřebné zpracování dat, jenž představuje základní princip demonstrovaného systému. V případě měření krevního tlaku a spirometrie mají studenti možnost srovnání výukového vybavení s profesionálními přístroji.",
 address="Technická univerzita v Košiciach",
 booktitle="Trendy v biomedicínskom inžinierstve 2013 - Zborník konferencie",
 chapter="100449",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Technická univerzita v Košiciach",
 year="2013",
 month="july",
 pages="27--29",
 publisher="Technická univerzita v Košiciach",
 type="conference paper"
}