Publication detail

Fuzzy regulační algoritmus pro řízení plynulého lití oceli

Original Title

Fuzzy regulační algoritmus pro řízení plynulého lití oceli

Czech Title

Fuzzy regulační algoritmus pro řízení plynulého lití oceli

Language

cs

Original Abstract

V dnešní době je na zařízení pro plynulé odlévání (ZPO) zpracováváno téměř sto procent světové produkce oceli. Řízení kvality odlévaných polotovarů (předlitků) na ZPO není možné bez znalosti problematiky přenosu tepla a tuhnutí. Proces lití je ovlivněn řadou faktorů, jejichž vhodné nastavení má zásadní vliv na výslednou kvalitu oceli. Tento článek představuje kombinaci numerického modelování procesu lití a regulačního algoritmu založeného na fuzzy logice. Uvedený přístup umožňuje řízení ZPO jak ve verzi off-line tak ve verzi on-line. Celý koncept je natolik obecný, že je možná jeho aplikace na libovolné bramové či sochorové lití.

Czech abstract

V dnešní době je na zařízení pro plynulé odlévání (ZPO) zpracováváno téměř sto procent světové produkce oceli. Řízení kvality odlévaných polotovarů (předlitků) na ZPO není možné bez znalosti problematiky přenosu tepla a tuhnutí. Proces lití je ovlivněn řadou faktorů, jejichž vhodné nastavení má zásadní vliv na výslednou kvalitu oceli. Tento článek představuje kombinaci numerického modelování procesu lití a regulačního algoritmu založeného na fuzzy logice. Uvedený přístup umožňuje řízení ZPO jak ve verzi off-line tak ve verzi on-line. Celý koncept je natolik obecný, že je možná jeho aplikace na libovolné bramové či sochorové lití.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT100324,
 author="Tomáš {Mauder}",
 title="Fuzzy regulační algoritmus pro řízení plynulého lití oceli",
 annote="V dnešní době je na zařízení pro plynulé odlévání (ZPO) zpracováváno téměř sto procent světové produkce oceli. Řízení kvality odlévaných polotovarů (předlitků) na ZPO není možné bez znalosti problematiky přenosu tepla a tuhnutí. Proces lití je ovlivněn řadou faktorů, jejichž vhodné nastavení má zásadní vliv na výslednou kvalitu oceli. Tento článek představuje kombinaci numerického modelování procesu lití a regulačního algoritmu založeného na fuzzy logice. Uvedený přístup umožňuje řízení ZPO jak ve verzi off-line tak ve verzi on-line. Celý koncept je natolik obecný, že je možná jeho aplikace na libovolné bramové či sochorové lití.",
 address="Žilinská univerzita v Žilině",
 booktitle="Sborník příspěvků",
 chapter="100324",
 howpublished="print",
 institution="Žilinská univerzita v Žilině",
 year="2013",
 month="june",
 pages="181--184",
 publisher="Žilinská univerzita v Žilině",
 type="conference paper"
}