Publication detail

Návrh metody pro výpočet predikce kolizí vozíků v logistickém skladu založena na simulaci neelastických kolizí

JURČÍK, M. KARÁSEK, J.

Original Title

Návrh metody pro výpočet predikce kolizí vozíků v logistickém skladu založena na simulaci neelastických kolizí

Czech Title

Návrh metody pro výpočet predikce kolizí vozíků v logistickém skladu založena na simulaci neelastických kolizí

Language

cs

Original Abstract

Tento článek se zabývá řešením problémových situací, ve kterých dochází ke kolizi vozíků v logistických skladech resp. distribučních centrech. Tento problém není v praxi v současnosti řešen a není řešen ani na teoretické úrovni, přestože se jedná o důležitou část optimalizace skladových procesů. Hlavním přínosem tohoto článku je popsat problém, představit základní metody, ze kterých vycházíme při řešení problému, detailněji popsat jednotlivé typy kolizních situací, popsat novou metodu predikující kolize a nakonec představit experimentální výsledky dosažené na konkrétním scénáři skladového provozu, převzatého z reálného prostředí.

Czech abstract

Tento článek se zabývá řešením problémových situací, ve kterých dochází ke kolizi vozíků v logistických skladech resp. distribučních centrech. Tento problém není v praxi v současnosti řešen a není řešen ani na teoretické úrovni, přestože se jedná o důležitou část optimalizace skladových procesů. Hlavním přínosem tohoto článku je popsat problém, představit základní metody, ze kterých vycházíme při řešení problému, detailněji popsat jednotlivé typy kolizních situací, popsat novou metodu predikující kolize a nakonec představit experimentální výsledky dosažené na konkrétním scénáři skladového provozu, převzatého z reálného prostředí.

Documents

BibTex


@article{BUT100191,
 author="Michal {Jurčík} and Jan {Karásek}",
 title="Návrh metody pro výpočet predikce kolizí vozíků v logistickém skladu založena na simulaci neelastických kolizí",
 annote="Tento článek se zabývá řešením problémových situací, ve kterých dochází ke kolizi vozíků v logistických skladech resp. distribučních centrech. Tento problém není v praxi v současnosti řešen a není řešen ani na teoretické úrovni, přestože se jedná o důležitou část optimalizace skladových procesů. Hlavním přínosem tohoto článku je popsat problém, představit základní metody, ze kterých vycházíme při řešení problému, detailněji popsat jednotlivé typy kolizních situací, popsat novou metodu predikující kolize a nakonec představit experimentální výsledky dosažené na konkrétním scénáři skladového provozu, převzatého z reálného prostředí.",
 address="Elektrorevue",
 chapter="100191",
 institution="Elektrorevue",
 number="3",
 volume="15",
 year="2013",
 month="june",
 pages="194--204",
 publisher="Elektrorevue",
 type="journal article - other"
}