Publication detail

Průmyslové podlahy v hale výrobního závodu – teorie a praxe

BÍLEK, P. HOBST, L. LÁNÍK, J.

Original Title

Průmyslové podlahy v hale výrobního závodu – teorie a praxe

Czech Title

Průmyslové podlahy v hale výrobního závodu – teorie a praxe

Language

cs

Original Abstract

Cílem příspěvku je popsat typické vady způsobené technologickou nekázní na realizovaném díle, popsat diagnostiku a průběh analýzy konstrukce, poukázat na možné příčiny poruch a současně poskytnout vodítko pro předcházení základních příčin poruch.

Czech abstract

Cílem příspěvku je popsat typické vady způsobené technologickou nekázní na realizovaném díle, popsat diagnostiku a průběh analýzy konstrukce, poukázat na možné příčiny poruch a současně poskytnout vodítko pro předcházení základních příčin poruch.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT100071,
 author="Petr {Bílek} and Leonard {Hobst} and Jaromír {Láník}",
 title="Průmyslové podlahy v hale výrobního závodu – teorie a praxe",
 annote="Cílem příspěvku je popsat typické vady způsobené technologickou nekázní na realizovaném díle,
popsat diagnostiku a průběh analýzy konstrukce, poukázat na možné příčiny poruch a současně
poskytnout vodítko pro předcházení základních příčin poruch.",
 address="Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre",
 booktitle="Construction materials - Zborník recenozovaných vedeckých prác",
 chapter="100071",
 edition="CONSTRUMAT",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre",
 number="1",
 year="2013",
 month="may",
 pages="96--103",
 publisher="Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre",
 type="conference paper"
}