Project detail

Nelineární odezva ocelových prutových konstrukcí s uvážením imperfekcí - pravděpodobnostní přístup

Duration: 01.01.2000 — 31.12.2002

Mark

GA103/99/P023

Default language

Czech

People responsible

Kala Zdeněk, prof. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Faculty of Civil Engineering
- (1989-01-01 - not assigned)

Funding resources

Czech Science Foundation - Standardní projekty

- whole funder (2003-01-01 - 2005-12-31)

Results

KALA, Z. Metodika zpřesnění konvenčního výpočtu svarových spojů v aplikaci i na dopravní stavby. In Spolehlivost a diagnostika v dopravní technice. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2001. s. 91 ( s.)ISBN: 80-7194-303-7.
Detail

MELCHER, J., KALA, Z. Statistical study of column buckling curves. In Eurosteel 1999. Praha: Czech Technical University Prague, 1999. p. 669 ( p.)ISBN: 80-01-01963-2.
Detail

KALA, Z. Využití statistické analýzy při kalibraci postupů dle norem. In TEORIE KONSTRUKCÍ, sekce 3. Brno: VUT Brno, 1999. s. 119 ( s.)ISBN: 80-214-1447-2.
Detail

KALA, Z. Pravděpodobnostní posudek únosnosti ocelového nosníku. In Spolehlivost a diagnostika v dopravě '99. Pardubice: Univerzita Pardubice, 1999. s. 32 ( s.)ISBN: 80-7194-221-9.
Detail

KALA, J., KALA, Z. Stabilitní problémy ocelových prutových konstrukcí – stochastický přístup Část 1 : Problematika klopení v souvislosti s desko-stěnovým působením imperfektní prutové ocelové konstrukce. Stavební obzor, 2000, roč. 9, č. 5, s. 132 ( s.)ISSN: 1210-4027.
Detail

Modely vlastního pnutí u ocelových válcovaných profilů - stochastický přístup (Citlivost únosnosti ocelového válcovaného profilu na imperfekce). Inženýrská mechanika - Engineering Mechanics, 2000, roč. 7, č. 4, s. 241 ( s.)ISSN: 1210-2717.
Detail

KALA, Z. Stabilitní problémy ocelových prutových konstrukcí - stochastický přístup (Úloha vzpěrné únosnosti nosníku při klopení řešená v uzavřeném tvaru v souvislosti s deskostěným modelem MKP). Stavební obzor, 2000, roč. 9, č. 6, s. 172 ( s.)ISSN: 1210-4027.
Detail

KALA, Z., KALA, J. Stabilitní problémy ocelových prutových konstrukcí - stochastický přístup (Ověření spolehlivosti konstrukce s uvážením klopení). Stavební obzor, 2000, roč. 9, č. 10, s. 298 ( s.)ISSN: 1210-4027.
Detail

MELCHER, J., KALA, Z. Ultimate Strength and Design Limit State of Compression Members in the Structural System. In Structural stability research council. USA University of Florida: USA University of Florida, 1999. p. 13 ( p.)ISBN: 1-879749-66-1.
Detail