Project detail

Průmyslové zóny města Brna v nové situaci

Duration: 01.01.2001 — 31.12.2001

On the project

Průmyslové zóny jsou největším územním problémem v kontextu celého sídelního útvaru. Nová společensko-ekonomická situace (po r. 1989) přináší výrazné změny ve struktuře průmyslové výroby. Města hledají nové plochy průmyslových zón, stávající výrobní areály útlumem či zastavěním výroby čekají na nové funkční využití. Praktická cvičení předmětu "Architektura průmyslových staveb" svojí nadstavbovou částí vytypují vhodné průmyslové soubory, které se stanou v ateliérech architektonické tvorby hlavním tvůrčím tématem k nalezení nových forem využití.

Mark

FRVŠ 218

Default language

Czech

People responsible

Dýr Petr, doc. Ing. arch., Ph.D.
- principal person responsible (1980-01-01 - not assigned)

Units

Faculty of Architecture
- (2001-01-01 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)
- whole funder (2001-01-01 - 2001-12-31)