Project detail

Základy urbanistické tvorby

Duration: 01.01.2001 — 21.12.2001

On the project

Cílem projektu "Základy urbanistické tvorby" je příspěvek inovace předmětu "Ateliér urbanistické tvorby" v bakalářském i magisterském studiu. Bude vytvořen materiál obsahující metodologické a typologické základy urbanistického navrhování v rámci ateliéru urbanistické tvorby. Materiál bude zpracován v textové, obrazové a tabulkové podobě a bude na něj navazovat sborník reprezentativních příkladů. Materiál, který bude pro studenty praktickým manuálem, bude průběžně doplňován a obměňován.

Mark

FRVŠ 0108

Default language

Czech

People responsible

Koutný Jan, prof. Ing. arch., CSc.
- principal person responsible (1980-01-01 - not assigned)
Františák Luboš, Ing. arch., Ph.D.
- fellow researcher (2005-05-18 - not assigned)

Units

Faculty of Architecture
- (2001-01-01 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- whole funder (2001-01-01 - 2001-12-31)