Project detail

Inovace výuky předmětu "Konstrukce elektronických zařízení"

Duration: 01.01.2001 — 31.12.2001

On the project

Projekt je zaměřen na podporu studijního programu povinného kursu "Konstrukce elektronických zařízení" oboru Elektronika a sdělovacítechnika". Ročně kurs absolvuje průměrně 130 studentů. Projekt si klade zacíl využít všech dostupných možností multimediální počítačové sítě prozkvalitnění výuky. Pro naplnění tohoto záměru je třeba vytvořit učební materiály jenž budou mít multimediální charakter, doplnit stávající počítačovou síť o zařízení podporující multimediální aplikace a v neposlední řadě doplnit síť o návazná technologická zařízení určená pro počítačově podporovaný návrh elektronických systémů.

Mark

0182

Default language

Czech

People responsible

Mišurec Jiří, prof. Ing., CSc. - fellow researcher
Vrba Kamil, prof. Ing., CSc. - fellow researcher
Zeman Václav, doc. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Department of Telecommunications
- (2001-01-01 - 2001-12-31)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- whole funder