Project detail

Vývoj metod pro měření parametrů přesných převodovek

Duration: 01.01.2001 — 31.12.2003 Funding: Vnitřní projekty VUT

Mark

GA102/01/1044

Default language

Czech

People responsible

Malec Zdeněk, doc. Ing., CSc.
- hlavní řešitel (1980-01-01 - not assigned)
Bejček Ludvík, doc. Ing., CSc.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2002-02-14 - not assigned)
Beneš Petr, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2002-02-14 - not assigned)
Venclík Jiří, Ing., Dr.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2002-02-14 - not assigned)
Ždímal Pavel, Ing., CSc.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2002-02-14 - not assigned)

Units

Department of Control and Instrumentation
- (2001-01-01 - not assigned)

Funding resources

Czech Science Foundation -
- whole funder

Results

ŠTOHL, R. Přehledový snímač pro kapilární izotachoforézu. In PRAGOREGULA '99. Praha: Masarykova akademie práce, strojní společnost na ČVUT, 1999. s. 65 ( s.)ISBN: 80-902131-3-8.
Detail

MALEC, Z., BENEŠ, P. Meassuremnent of Errors of precision gearboxes and couplings. In Proceedings of DAAAM 2002. Vienna: Danube Adria Association for Automation and Manufacturing, 2002. p. 331 ( p.)ISBN: 3-901509-29-1.
Detail

MALEC, Z., BENEŠ, P. Experimental stand for quality measurements of precision gearings. In Measurement 2001. Bratislava, SR: Institute of measurement science SAV, 2001. p. 212 ( p.)ISBN: 80-967402-5-3.
Detail

MALEC, Z., BENEŠ, P. An automatic system for measuring of properties of precision gearboxes. In Proceedings of MAT 2001. Wunstorf, Germany: AMA Service, GmbH, 2001. p. 297 ( p.)
Detail

VENCLÍK, J.; ŽDÍMAL, P.: 102/01/1044; Vývoj metod pro měření parametrů přesných převodovek. FEI VUT v Brně. (prototyp)
Detail