Project detail

Kódové zabezpečovací systémy v systémech pro přenos zpráv po vysokorychlostních sdělovacích sítích

Duration: 01.01.2000 — 31.12.2002

Mark

GA102/00/1086

Default language

Czech

People responsible

Novotný Vít, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Smékal Zdeněk, prof. Ing., CSc. - fellow researcher
Zeman Václav, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Němec Karel, doc. Ing., CSc. - principal person responsible

Units

Department of Telecommunications
- (2001-01-01 - not assigned)

Funding resources

Czech Science Foundation - Standardní projekty

- whole funder

Results

NĚMEC, K. Simple Cyclic Code for Single Error Correction. In Telecommunications and Signal Processing TSP – 2001. Brno: UTKO VUT, ESS, 2001. p. 55 ( p.)ISBN: 80-214-1962-8..
Detail

HOLEC, A. Měřič chybovosti. 2001.
Detail

NOVOTNÝ, V. Modelling of Erroneous Telecommunication Circuits. In Proceedings of RTT'2001. Lednice, CR: VUT FEI, 2001. p. 230 ( p.)ISBN: 80-214-1938-5.
Detail

NOVOTNÝ, V., ŠILHAVÝ, P. MODELLING OF COMMUNICATION CHANNELS IN MATLAB/SIMULINK ENVIRONMENT. In Telecommunications and Signal Processing TSP-2002. Brno, Česká republika: VUT Brno, 2002. p. 225 ( p.)ISBN: 80-214-2172-X.
Detail

NOVOTNÝ, V. Design of an Adaptive Error Protection System and its Modelling. In Research in Telecommunication Technology RTT'2002. Žilina, Slovenská republika: University of Zilina, Slovak Republic, 2002. p. 112 ( p.)ISBN: 80-7100-991-1.
Detail

POLÁK, K., HOLEC, A. Adaptive coding system with Fire code. In Telecommunications and signal processing TSP-2002. Brno: 2002. p. 121 ( p.)ISBN: 80-214-2172-X.
Detail

POLÁK, K., HOLEC, A. Fire Code In Adaptive Coding System. In Research in Telecommunication Technology. Žilina, Slovak Republic: EDIS-Žilina University publisher, 2002. p. 279 ( p.)ISBN: 80-7100-991-1.
Detail

ŠILHAVÝ, P. COMPARISON OF TEQ EQUALISEE DESIGN ALGORITHMS IN DMT MODULATION. In TELECOMMUNICATIONS AND SIGNAL PROCESSING TSP-2002. BRNO, Czech Republic: BUT-FEEC, 2002. p. 191 ( p.)ISBN: 80-214-2172-X.
Detail

ŠILHAVÝ, P. Equalisation in Systems Using DMT Modulation. In International Conference Research in Telecommunication Technology. Žilina, Slovak Republic: EDIS-Žilina University publisher, 2002. p. 249 ( p.)ISBN: 80-7100-991-1.
Detail

NĚMEC, K. Antierror Correction Coding with Bit Interleaving. In Telecommunications and Signal Processing TSP-2002. Brno: SEI-UTKO, 2002. p. 118 - 120 ( p.)ISBN: 80-214-2172-X.
Detail

NĚMEC, K., POLÁK, K. Optimization of Anti-error Coded Systém with Interleaving Matrix. In Telecommunications and Signal Processing, TSP-2002. Brno: 2002. p. 138 ( p.)ISBN: 80-214-2172-X..
Detail

NĚMEC, K. Antierror Correction Coding with Bit Interleaving. In Proc. of TSP2002. Brno: 2002. p. 138 ( p.)ISBN: 80-214-2172-X.
Detail

POLÁK, K., NĚMEC, K. Transferring Biological Signals through GSM Networks. In Proc. of TSP 2002. 25. Brno: 2002. p. 74 ( p.)ISBN: 80-214-2172-X.
Detail

PROKEŠ, A., ZEMAN, V. Front-End Architecture of the Optical Directional Link. In Proceedings of the 24rd International Conference Telecommunications and Signal Processing – TSP’2001. Brno: VUT Brno, 2001. p. 132 ( p.)ISBN: 80-7204-161-4.
Detail

HERMAN, I., KOMOSNÝ, D. Control communication system in municipal transport. In Proceedings of Applied Electronics 2001. Plzeň: 2001. p. 138 ( p.)ISBN: 80-7082-758-0.
Detail

HERMAN, I., KOMOSNÝ, D. Measuring communication efficiency of control communication system in municipal transport. In Proceedings of Research in Telecommunication Technology 2001. Lednice: 2001. p. 146 ( p.)ISBN: 80-214-1938-5.
Detail

HERMAN, I., VAJDÍK, M. Extended unit of data collection. In Proceedings of Research in Telecommunication Technology 2001. Lednice: 2001. p. 267 ( p.)ISBN: 80-214-1938-5.
Detail

HERMAN, I. Wide area technological network. In Proceedings of Telecommunications and signal processing 2001. Brno: 2001. p. 151 ( p.)ISBN: 80-214-1962-8.
Detail

ZEMAN, V. A Digital modem and anlogue modem pair for use on the public switched telephone network. In International Conference Research in Telecommunication Technology - RTT’2001. Brno: Brno University of Technology, 2001. p. 127 ( p.)ISBN: 80-7078-817-8.
Detail

NĚMEC, K. Protichybové kódové systémy. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2001, roč. 2001, č. 29, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

NĚMEC, K. Příklad protichybového zabezpečení modulace v modemu podle doporučení ITU-T V.32. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2001, roč. 2001, č. 11, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

NĚMEC, K. Realizace procesu protichybového zabezpečení. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2001, roč. 2001, č. 27, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

POLÁK, K. Přenos EKG po telefonním vedení. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2001, roč. 2001, č. 42, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

ŠILHAVÝ, P. Channel Equalisation in ADSL transmission technology. ElectronicsLetters.com - http://www.electronicsletters.com, 2002, vol. 2002, no. 2002/11, p. 1 ( p.)ISSN: 1213-161X.
Detail

KAPOUN, V. Příklad hromadné obsluhy v praxi. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2002, roč. 2002, č. 19, s. 132 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

ČÍŽ, R. The Basic Features of Infrared Data Transmission Parameters. ElectronicsLetters.com - http://www.electronicsletters.com, 2002, vol. 2002, no. 3/12, p. 1 ( p.)ISSN: 1213-161X.
Detail

NĚMEC, K. Stromové zabezpečovací kódy I. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2002, roč. 2002, č. 027, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

ŠILHAVÝ, P. Model telekomunikační přístupové sítě v programu Matlab-Simulink pro xDSL aplikace. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2002, roč. 2002, č. 2002/7, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

POLÁK, K. Adaptivní kodek využívající Fireova kódu. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2002, roč. 2002, č. 36, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

VAJDÍK, M. Rozsáhlá technologická síť sběru dat. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2002, roč. 2002, č. 4, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

ROZSÍVAL, L., SYSEL, P. Vzdálené řízení a kontrola průmyslových zařízení GSM modemy. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2002, roč. 2002, č. 43, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

NĚMEC, K., SMÉKAL, Z., ŠILHAVÝ, P., ČÍŽ, R. Code security systems in systems of message transmission through high-speed communication systems. Kódové zabezpečovací systémy v systémech pro přenos zpráv po vysokorychlostních sdělovacích sítích. Dílčí výzkumná zpráva řešení projektu č. 102/00/1086 Grantové agentury České republiky. Brno: ÚTKO, VUT Brno, 2001. p. 1 ( p.)
Detail

HERMAN, I., VAJDÍK, M., KOMOSNÝ, D. Měření přenosu dat v městské zástavbě. neuvedeno. 2001.
Detail

NĚMEC, K. Pracoviště pro realizaci kódového zabezpečení přenášeného digitálního signálu. Dílčí výzkumná zpráva projektu GAČR 99 za rok 2000. Brno: Grantová agentura České republiky, 2001.
Detail

HERMAN, I., KOMOSNÝ, D., VAJDÍK, M. Rozbor řešení sběru dat v kolektorech TSB. neuvedeno. 2001.
Detail

KOMOSNÝ, D.; VAJDÍK, M. Radiový přenos dat v informačním systému městské hromadné dopravy. neuvedeno. 2002. s. 0 ( s.)
Detail

SMÉKAL, Z., ČÍŽ, R., SYSEL, P., ŠILHAVÝ, P., RAJMIC, P. Samostatný rychlý modem (Oponovaná výzkumná zpráva k projektu GAČR "Kódové zabezpečovací systémy v sytémech pro přenos zpráv po vysokorychlostních sdělovacích sítích", reg.č. 102/00/1086). Samostatný rychlý modem. FEKT VUT v Brně. Brno (ČR): 2002. s. 0 ( s.)
Detail

NĚMEC, K., ZEMAN, V., POLÁK, K., NOVOTNÝ, V. Kódové zabezpečovací systémy v systémech pro přenos zpráv po vysokorychlostních sdělovacích sítích. Kódové zabezpečovací systémy v systémech pro přenos zpráv po vysokorychlostních sdělovacích sítích. Kódové zabezpečovací systémy v systémech pro přenos zpráv po vysokorychlostních sdělovacích sítích. Brno: Ústav telekomunikací, 2002.
Detail

POLÁK, K. Secure communication between users on the Internet. Proceedings of RTT2001. Lednice, Czech Republic: VUT Brno, 2001. p. 116 ( p.)ISBN: 80-214-1938-5.
Detail

NĚMEC, K. Protecting Short Messages by Correction Codes. In Research in Telecommunication Techn. Brno: UTKO,FEI VUT Brno, 2001. p. 97 ( p.)ISBN: 80-214-1938-5.
Detail