Project detail

Stanovení oxygenační kapacity kombinovaného provzdušňovacího systému Triton - Inovační voucher - ZEMSKÝ Rohatec, s.r.o.

Duration: 29.04.2021 — 08.10.2021

On the project

V rámci výzkumu bude zkoumán výpočet oxygenační kapacity kombinovaného provzdušňovacího systému Triton.

Description in English
The research will examine the calculation of the oxygenation capacity of the combined aeration system Triton.

Keywords
Triton, oxygenační kapacita

Key words in English
Triton, oxygenation capacity

Mark

CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0023900

Default language

Czech

People responsible

Singrová Veronika, Ing. - fellow researcher
Hluštík Petr, doc. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Municipal Water Management
- (2021-01-26 - not assigned)

Funding resources

Evropská unie - OP PIK - Inovační vouchery

- whole funder (2021-04-29 - 2021-10-08)

Link