Project detail

Multidisciplinární analýza zvukových a obrazových signálů s použitím moderních technik číslicového zpracování signálů a strojového učení

Duration: 01.01.2020 — 31.12.2022

On the project

Specifický výzkum v oblasti multidisciplinární analýzy obrazových a zvukových signálů bude zaměřen na následující oblasti: metody kvantitativní analýzy neurodegenerativních a neurovývojových onemocnění, metody hlubokého učení pro analýzu obrazového signálu v oblastech bezpečnosti, dopravy a biomedicíny, a metody pro analýzu a rekonstrukci zvukových signálů a zvukových uměleckých děl. Součástí výzkumu je rovněž optimalizace stávajících algoritmů číslicového zpracování obrazových a zvukových signálů ve výše uvedených oblastech.

Mark

FEKT-S-20-6291

Default language

Czech

People responsible

Smékal Zdeněk, prof. Ing., CSc.
- principal person responsible (2020-01-01 - 2022-12-31)
Burget Radim, doc. Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2020-01-01 - 2022-12-31)
Dorazil Jan, Ing.
- fellow researcher (2020-01-01 - 2022-12-31)
Ištvánek Matěj, Ing.
- fellow researcher (2020-01-01 - 2022-12-31)
Kiac Martin, Ing.
- fellow researcher (2020-01-01 - 2022-12-31)
Kolařík Martin, Ing.
- fellow researcher (2020-01-01 - 2022-12-31)
Kříž Petr, Ing.
- fellow researcher (2020-01-01 - 2022-12-31)
Mekyska Jiří, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2020-01-01 - 2022-12-31)
Miklánek Štěpán, Ing.
- fellow researcher (2020-01-01 - 2022-12-31)
Mokrý Ondřej, Ing.
- fellow researcher (2020-01-01 - 2022-12-31)
Mucha Ján, Ing.
- fellow researcher (2020-01-01 - 2022-12-31)
Myška Vojtěch, Ing.
- fellow researcher (2020-01-01 - 2022-12-31)
Polách Michal, Ing.
- fellow researcher (2020-01-01 - 2022-12-31)
Přinosil Jiří, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2020-01-01 - 2022-12-31)
Rajmic Pavel, doc. Mgr., Ph.D.
- fellow researcher (2020-01-01 - 2022-12-31)
Rajnoha Martin, Ing.
- fellow researcher (2020-01-01 - 2022-12-31)
Říha Kamil, doc. Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2020-01-01 - 2022-12-31)
Schimmel Jiří, doc. Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2020-01-01 - 2022-12-31)
Sikora Pavel, Ing.
- fellow researcher (2020-01-01 - 2022-12-31)
Skibińska Justyna
- fellow researcher (2020-01-01 - 2022-12-31)
Sklenářová Kateřina, Ing.
- fellow researcher (2020-01-01 - 2022-12-31)
Slunský Tomáš, Ing.
- fellow researcher (2020-01-01 - 2022-12-31)
Záviška Pavel, Ing.
- fellow researcher (2020-01-01 - 2022-12-31)
Zvončák Vojtěch, Ing.
- fellow researcher (2020-01-01 - 2022-12-31)

Units

Department of Telecommunications
- (2020-01-01 - 2022-12-31)
Faculty of Electrical Engineering and Communication
- (2020-01-01 - 2022-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT
- whole funder (2020-01-01 - 2021-12-31)

Results

ZÁVIŠKA, P.; RAJMIC, P. Sparse and Cosparse Audio Dequantization Using Convex Optimization. In Proceedings of the 2020 43rd International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). Milan, Italy: IEEE, 2020. p. 216-220. ISBN: 978-1-7281-6376-5.
Detail

SLUNSKÝ, T. Vícetřídá segmentace 3D skenů magnetické rezonance pomocí strojového učení. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2020, roč. 22, č. 2, s. 58-66. ISSN: 1213-1539.
Detail

SLUNSKÝ, T. MULTICLASS SEGMENTATION OF 3D MEDICAL DATA WITH DEEP LEARNING. 2020. ISBN: 978-80-214-5867-3.
Detail

GALÁŽ, Z.; MUCHA, J.; ZVONČÁK, V.; MEKYSKA, J.; SMÉKAL, Z.; ŠAFÁROVÁ, K.; ONDRÁČKOVÁ, A.; URBÁNEK, T.; HAVIGEROVÁ, J.M.; BEDNÁROVÁ, J.; FAUNDEZ-ZANUY, M. Advanced Parametrization of Graphomotor Difficulties in School-Aged Children. IEEE Access, 2020, vol. 8, no. 1, p. 112883-112897. ISSN: 2169-3536.
Detail

ÁLVAREZ-MARQUINA, A.; GÓMEZ-RODELLAR, A.; PALACIOS-ALONSO, D.; MEKYSKA, J.; TSANAS, A.; GÓMEZ-VILDA, P.; MARTÍNEZ, R. Parkinson’s disease glottal flow characterization: Phonation features vs amplitude distributions. In Proceedings of the 13th International Joint Conference on Biomedical Engineering Systems and Technologies - Volume 4: SERPICO. 2020. p. 359-368. ISBN: 978-989-758-398-8.
Detail

GÓMEZ-RODELLAR, A.; PALACIOS-ALONSO, D.; FERRÁNDEZ VICENTE, J.; MEKYSKA, J.; ÁLVAREZ-MARQUINA, A.; GÓMEZ-VILDA, P. A Methodology to Differentiate Parkinson's Disease and Aging Speech Based on Glottal Flow Acoustic Analysis. INTERNATIONAL JOURNAL OF NEURAL SYSTEMS, 2020, vol. 2050058, no. 1, p. 1-20. ISSN: 0129-0657.
Detail

MYŠKA, V. Graph convolutional neural networks for sentiment analysis. In Proceedings I of the 26th Conference STUDENT EEICT 2020. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2020. p. 340-344. ISBN: 978-80-214-5867-3.
Detail

SIKORA, P.; KIAC, M.; DUTTA, M. Classification of railway level crossing barrier and light signalling system using YOLOv3. In Proceedings of the 2020 43rd International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). Milan, Italy: IEEE, 2020. p. 528-532. ISBN: 978-1-7281-6376-5.
Detail

JOSHI, R.; DUTTA, M.; SIKORA, P.; KIAC, M. Efficient Convolutional Neural Network Based Optic Disc Analysis Using Digital Fundus Images. In Proceedings of the 2020 43rd International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). Milan, Italy: IEEE, 2020. p. 533-536. ISBN: 978-1-7281-6376-5.
Detail

YADAV, S.; JOSHI, R.; DUTTA, M.; KIAC, M.; SIKORA, P. Fusion of Object Recognition and Obstacle Detection approach for Assisting Visually Challenged Person. In Proceedings of the 2020 43rd International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). Milan, Italy: IEEE, 2020. p. 537-540. ISBN: 978-1-7281-6376-5.
Detail

MOKRÝ, O.; RAJMIC, P.; ZÁVIŠKA, P. Flexible framework for audio reconstruction. In Proceedings of the International Conference on Digital Audio Effects (DAFx). Proceedings of the International Conference on Digital Audio Effects (DAFx). Vídeň: 2020. p. 117-124. ISSN: 2413-6689.
Detail

ZÁVIŠKA, P.: LAUDET; Large Audio Declipping Toolbox. pracovna SD5.66, Technická 12, 61600 Brno. URL: https://github.com/rajmic/declipping2020_codes. (software)
Detail