Project detail

Studium vlastností kompozitních materiálů pro bezvýkopové renovace potrubí metodou CIPP

Duration: 01.01.2020 — 31.12.2020

On the project

Cílem projektu je studium vlastností kompozitních materiálů pro bezvýkopové renovace potrubí metodou CIPP (Cured In Place Pipe). Trubky CIPP jsou kompozitní materiály složeny z vystýlky a z pryskyřičného systému. Výzkum bude zaměřen na prověření vlastností každé zložky kompozitu (vystýlka, pryskyřice, plniva). Budou prověřeny a posouzeny základní fyzikální a mechanické vlastnosti a mikrostruktura kompozitu, zejména pórová struktura a rozložení pórů.

Mark

FAST-J-20-6424

Default language

Czech

People responsible

Majerová Jana, Ing.
- principal person responsible (2020-01-01 - 2020-12-31)
Drochytka Rostislav, prof. Ing., CSc., MBA, dr. h. c.
- fellow researcher (2020-01-01 - 2020-12-31)

Units

Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2020-01-01 - 2020-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2020-01-01 - 2020-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT
- whole funder (2020-01-01 - 2021-12-31)