Project detail

Měření a analýza špičkových průtoků a spotřeb vody v budovách

Duration: 01.01.2020 — 31.12.2020

On the project

Měření bude v každé budově trvat nejméně 14 dnů, měřená hodnota průtoku bude zaznamenávána každou sekundu. Ze zaznamenaných dat budou vyhodncovány maximální průtoky a počítána spotřeba vody. Cílem je: - zjištění maximálních průtoků vody v potrubí vnitřních vodovodů a jejich porovnání s výpočtovými průtoky stanovenými podle různých norem; - zjištění spotřeby vody a její přepočítání na průměrnou a maximální spotřebu vody na měrnou jednotku a den.

Mark

FAST-J-20-6522

Default language

Czech

People responsible

Moštěk Jan, Ing.
- principal person responsible (2020-01-01 - 2020-12-31)
Oravec Jakub, Ing.
- fellow researcher (2020-01-01 - 2020-12-31)
Vrána Jakub, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2020-01-01 - 2020-12-31)

Units

Institute of Building Services
- (2020-01-01 - 2020-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2020-01-01 - 2020-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT
- whole funder (2020-01-01 - 2021-12-31)

Results

VRÁNA, J.; MOŠTĚK, J. Průtoky a spotřeby vody v různých časových intervalech. Český instalatér, 2020, roč. 2020, č. 3, s. 34-37. ISSN: 1210-695X.
Detail

MOŠTĚK, J. Analýza špičkových průtoků pro různé časové intervaly. Brno: ECON, 2020. s. 877-882.
Detail