Project detail

Pokročilé metody sledování mikrostruktury a chemické odolnosti polymerních hmot využívajících druhotné suroviny včetně solidifikátů

Duration: 01.01.2020 — 31.12.2020

On the project

Cílem projektu bude sledování mikrostruktury polymerních hmot obsahujících druhotné suroviny a především nebezpečné odpady. Snahou bude nalezení vhodného způsobu solidifikace nebezpečných odpadů, aby bylo možno takto upravené nebezpečné odpady následně bezpečně používat jako plnivo do polymerních hmot. Především bude sledována inkorporace nebezpečných složek pomocí speciálních analýz jako energiově disperzní spektroskopie, infračervená spektroskopie s Fourierovou transformací nebo sledování mikrostruktury na digitálním optickém mikroskopu.

Mark

FAST-J-20-6462

Default language

Czech

People responsible

Žlebek Tomáš, Ing.
- principal person responsible (2020-01-01 - 2020-12-31)
Drochytka Rostislav, prof. Ing., CSc., MBA, dr. h. c.
- fellow researcher (2020-01-01 - 2020-12-31)

Units

Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2020-01-01 - 2020-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2020-01-01 - 2020-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT
- whole funder (2020-01-01 - 2021-12-31)