Project detail

Řešení vzniku a šíření trhlin pomocí eXtended Finite Element Method (XFEM)

Duration: 01.01.2020 — 31.12.2020

On the project

Podstatou projektu je zkoumání vzniku a šíření trhlin pomocí rozšířené metody konečných prvků (eXtended Finite Element Method XFEM). Za tímto účelem budou nastudovány potřebné teorie a ty zapracovány. Získané výsledky budou porovnány s některými ostatními programy (Abaqus, Ansys), kde je již XFEM implementován.

Keywords
Lineární lomová mechanika, metoda konečných prvků, rozšířená metoda konečných prvků, trhlina, součinitel intenzity napětí

Mark

FAST-J-20-6401

Default language

Czech

People responsible

Vala Jiří, prof. Ing., CSc. - fellow researcher
Jedlička Michal, Ing. - principal person responsible

Units

Institute of Structural Mechanics
- (2020-01-01 - 2020-12-31)
Institute of Mathematics and Descriptive Geometry
- (2020-01-01 - 2020-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2020-01-01 - 2020-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2020-01-01 - 2021-12-31)

Results

JEDLIČKA, M. POROVNÁNÍ SOUČINITELE INTENZITY NAPĚTÍ (REŽIM I) V LINEÁRNÍ LOMOVÉ MECHANICE POMOCÍ FEM A XFEM. Juniorstav 2021: 23. odborná konference doktorského studia s mezinárodní účastí, Sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2021. s. 375-378. ISBN: 978-80-86433-75-2.
Detail

VALA, J.; KOZÁK, V.; JEDLIČKA, M. Scale bridging in computational modelling of quasi-brittle fracture of cementitious composites. In ICBM 2020 Proceedings. Solid State Phenomena. Zurich: TransTech, 2021. p. 7777-1 (7777-6 p.)ISSN: 1012-0394.
Detail