Project detail

Výzkum možnosti substituce pojivové složky vápeno-silikátových kompozitů pomocí alternativních surovin

Duration: 01.01.2020 — 31.12.2020

On the project

Jedním z výrazných zdrojů emisí ve stavebnictví je výroba portlandského cementu a vápna. Výzkum se zabývá nalezením vhodné substituce těchto pojivových složek vápeno-silikátových kompozitů pomocí alternativních surovin.

Mark

FAST-J-20-6165

Default language

Czech

People responsible

Ondříčková Pavlína, Ing.
- principal person responsible (2020-01-01 - 2020-12-31)
Drochytka Rostislav, prof. Ing., CSc., MBA, dr. h. c.
- fellow researcher (2020-01-01 - 2020-12-31)

Units

Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2020-01-01 - 2020-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2020-01-01 - 2020-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT
- whole funder (2020-01-01 - 2021-12-31)