Project detail

Rozšíření aplikačních oblastí nekovových FRP výztuží v odolných betonových konstrukcích

Duration: 01.01.2020 — 31.12.2020

On the project

Podstatou projektu je rozšíření využití moderních kompozitních materiálů v betonových kcích. Z hlediska věcné náplně řešení je stěžejní problematika chování tvarované/ohýbané FRP výztuže a ověření výstižnosti dostupných návrhových postupů (s ohledem na výsledky teoretické a experimentální části projektu). Velmi důležitým aspektem projektu je i intenzivní zapojení studentů DSP a MSP do výzkumné činnosti, které jim umožní vědecký růst a osvojení si principů teoretického a experimentálního zkoumání. Podrobněji viz příloha.

Mark

FAST-S-20-6502

Default language

Czech

People responsible

Girgle František, Ing., Ph.D.
- principal person responsible (2020-01-01 - 2020-12-31)
Golisová Michaela, Bc.
- fellow researcher (2020-01-01 - 2020-12-31)
Kostiha Vojtěch, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2020-01-01 - 2020-12-31)
Lagiň Juraj, Ing.
- fellow researcher (2020-01-01 - 2020-12-31)
Lipoldová Marie, Bc.
- fellow researcher (2020-01-01 - 2020-12-31)
Prekopová Pavlína, Ing.
- fellow researcher (2020-01-01 - 2020-12-31)
Štěpánek Petr, prof. RNDr. Ing., CSc., dr. h. c.
- fellow researcher (2020-01-01 - 2020-12-31)

Units

Institute of Concrete and Masonry Structures
- (2020-01-01 - 2020-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2020-01-01 - 2020-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT
- whole funder (2020-01-01 - 2021-12-31)