Project detail

Analýza, experimentální ověřování a možnosti efektivního využití spolupůsobení materiálů u kompozitních konstrukčních prvků

Duration: 01.03.2020 — 28.02.2021

On the project

Projekt je zaměřen na teoretickou a experimentální analýzu v případě možnosti využití spolupůsobení materiálů u kompozitních konstrukčních prvků, zejména pro kombinaci oceli a betonu, případně i jiných materiálů, a to s ohledem na vstupní geometrické a materiálové charakteristiky či konkrétní konstrukční provedení. V průběhu řešení bude mimo jiné pracováno s metodikou navrhování a stanovení únosnosti podle zkoušek. Bude kladen důraz na možnost efektivního a spolehlivého návrhu.

Mark

FAST-S-20-6400

Default language

Czech

People responsible

Bukovská Pavla, Ing. - fellow researcher
Štrba Michal, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Metal and Timber Structures
- (2020-01-01 - 2020-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2020-01-01 - 2020-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2020-01-01 - 2021-12-31)

Results

BUKOVSKÁ, P. Limita vzpěrné pevnosti ocelových trubek vyplněných betonem při použití materiálů vysokých pevností. Sborník příspěvků konference JUNIORSTAV 2021. ECON publishing, s.r.o. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2021. s. 267-271. ISBN: 978-80-86433-75-2.
Detail

ŠTRBA, M.; KARMAZÍNOVÁ, M.; BUKOVSKÁ, P. Experiences with using of loading tests and the “Design assisted by testing” method for the determination and verification of structural members and details. International Journal of Mechanics, 2021, vol. 15, no. 1, p. 1-11. ISSN: 1998-4448.
Detail