Project detail

Analýza, experimentální ověřování a možnosti efektivního využití spolupůsobení materiálů u kompozitních konstrukčních prvků

Duration: 01.01.2020 — 31.12.2020

On the project

Projekt je zaměřen na teoretickou a experimentální analýzu v případě možnosti využití spolupůsobení materiálů u kompozitních konstrukčních prvků, zejména pro kombinaci oceli a betonu, případně i jiných materiálů, a to s ohledem na vstupní geometrické a materiálové charakteristiky či konkrétní konstrukční provedení. V průběhu řešení bude mimo jiné pracováno s metodikou navrhování a stanovení únosnosti podle zkoušek. Bude kladen důraz na možnost efektivního a spolehlivého návrhu.

Mark

FAST-S-20-6400

Default language

Czech

People responsible

Štrba Michal, Ing., Ph.D.
- principal person responsible (2020-01-01 - 2020-12-31)
Bukovská Pavla, Ing.
- fellow researcher (2020-01-01 - 2020-12-31)

Units

Institute of Metal and Timber Structures
- (2020-01-01 - 2020-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2020-01-01 - 2020-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT
- whole funder (2020-01-01 - 2021-12-31)