Project detail

Centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii

Duration: 01.01.2000 — 31.12.2004

Mark

LN00B128

Default language

Czech

People responsible

Kolíbal Zdeněk, prof. Ing., CSc.
- principal person responsible (1980-01-01 - not assigned)

Units

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Výzkumná centra (2000-2004)

- whole funder

Results

KOLÍBAL, Z.; STROUHAL, M.; TRENZ, M.; VONDRUŠKA, J. Vývoj biomechanických a protetických komponent na Ústavuvvýrobních strojů, systémů a robotiky FSI VUT v Brně. In Production Systems with Industrial Robots 2000. Ostrava, Czech Republic: Vysoká škola báňská - Technická Univerzita Ostrava, Fakulta strojní, 2000. s. 24.1 ( s.)ISBN: 80-7078-799-6.
Detail

BĚLOHOUBEK, P., KOLÍBAL, Z. Expert System for Special Construction Robots Development. In 17th International Symposium on Automation and Robotics in Construction. 1. Taipei, Taiwan: National Taiwan University, 2000. p. 347 ( p.)ISBN: 957-02-6698-8.
Detail

BLECHA, P., MAREK, J. Systémový přístup při eliminaci chyb u obráběcích center. In TD 2000 - DIAGON 2000. Zlín: Vysoké učení technické v Brně - Academia centrum Fakulty technologické ve Zlíně, 2000. s. 33 ( s.)ISBN: 80-214-1578-9.
Detail

BLECHA, P., VAVŘÍK, I. THE USE OF MODERN QUALITY ASSURANCE METHODS IN THE DESIGN OF MACHINING CENTRES. In Annals of DAAAM for 2000& PROCEEDINGS of the 11th International DAAAM Symposium "Inteligent Manufacturing & Automation: Man - Machine - Nature". Vídeň: DAAAM International Vienna, 2000. p. 031 ( p.)ISBN: 3-901509-13-5.
Detail

JANČA, M., KOLÍBAL, Z. Control of mechatronic technologies by bioelectric pulses. In 12th International DAAAM Symposium, Jena, Germany. Vídeň, Rakousko: B. Katalinic, 2001. p. 201 ( p.)ISBN: 3-901509-19-4.
Detail

BĚLOHOUBEK, P., VALNÝ, M., KRPEC, E. Mechatronic Approach to the Robot Design and Control. In Mechatronics, robotics and biorobotics. Brno: CERM, Brno, 2001. p. 35 ( p.)ISBN: 80-7204-207-6.
Detail

BĚLOHOUBEK, P., KOLÍBAL, Z., STANĚK, A. Research in the Field of Human Movement Prosthesis Design and Control. In Mechatronics, robotics and biomechanics. Brno: CERM Brno, 2001. p. 41 ( p.)ISBN: 80-7204-207-6.
Detail

KOLÍBAL, Z., HORKÝ, L., TRENZ, M. Theory and several specific designs of passively and actively-arrested compensators of end-effectors in industrial robots. In 10 th International Workschop on Robotics in Alpe- Adria-Denube Region RAAD´01, Vienna, May 16-18, 2001. Vídeň: Vienna University of Technology, Austria, 2001. p. RD-047.pdf ( p.)
Detail

VALNÝ, M., BĚLOHOUBEK, P., KOLÍBAL, Z. System approach at optimalization for special robot design and control development. In 10 th International Workshop on Robotics in Alpe- Adria-Danube Region RAAD´01, Vienna, May 16-18, 2001, Austria. Vídeň: Vienna University of Technology, Austria, 2001. p. RD-040.pdf ( p.)
Detail

HAMMER, M. Genetic Algorithms and Diagnostics of Insulating Materials. In 4 th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE. Žilina: Žilina University Publisher, 2001. p. 136 ( p.)
Detail

SINGULE, V., HOUŠKA, P., LOJEK, O. Function of control and sensoric system of autonomous omnidirectional mobile robot OMR III. In Electrical drivers and power electronics. The High Tatras: Vienala Košice, 2001. p. 413 ( p.)ISBN: 80-89061-46-X.
Detail

BRADÁČ, F. Metody zvýšení rozlišení obrazů. In Proceedings of XXVI.Seminar ASR'2001 Instruments and Control. Ostrava: Katedra ATŘ, VŠB-TU Ostrava, 2001. s. 7 ( s.)ISBN: 80-7078-890-9.
Detail

BRADÁČ, F. THE METHODS OF IMPROVING OF SPATIAL RESOLUTION OF IMAGES. In FSII Junior konference 2001 Soutěžní posterová prezentace vědeckovýzkumných prací doktorandů. Brno: VUT FSI Brno, 2001. p. 18 ( p.)ISBN: 80-214-2071-5.
Detail

BRADÁČ, F. Využití CCD kamer ve stanicích technické kontroly a metody zvýšení jejich rozlišovací schopnosti. In Pedagogicko-vědecká konference. Brno: VUT FSI, 2000. s. 37 ( s.)ISBN: 80-214-1763-3.
Detail

BRADÁČ, Z., BRADÁČ, F. Zvyšování rozlišení snímacích optických zařízení. In International Conference Cybernetics and Informatics. Trebisov: STU Bratislava, 2002. s. 97 ( s.)ISBN: 80-227-1749-5.
Detail

KNOFLÍČEK, R., MARÁK, P. Současný stav v oblasti konstrukce hydrostatických ložisek. In VI. medzinárodná vedecká konferencia Nové smery vo výrobnom inžinierstve 2002 - zborník referátov. Prešov: FVT TU Košice se sídlem v Prešově, 2002. s. 446 ( s.)ISBN: 80-70099-828-8.
Detail

BLECHA, P. Design of Machining Centres in Accordance with ISO 9000:2000 Using the Revised QSOFD Method. In Annals of DAAAM for 2002 & Proceedings of the 13th International DAAAM Symposium. Vídeň: DAAAM International, Vienna, Austria 2002, Editor B. Katalinic, 2002. p. 41 ( p.)ISBN: 3-901509-29-1.
Detail

BLECHA, P. Metodika vývoje a konstrukce obráběcích center dle ISO 9000:2000. In TD 2002 - DIAGON 2002. Zlín: Academia centrum Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 2002. s. 20 ( s.)ISBN: 80-7318-076-6.
Detail

KNOFLÍČEK, R., PLŠEK, L. Paralelní mechanismy v oblasti výrobních strojů a průmyslových robotů. In VI. medzinárodná vedecká konferencia Nové smery vo výrobnom inžinierstve 2002 - zborník referátov. Prešov: FVT TU Košice so sídlom v Prešove, 2002. s. 361 ( s.)ISBN: 80-70099-828-8.
Detail

KNOFLÍČEK, R. Morální a fyzické opotřebení výrobního stroje. In VI.medzinárodná vedecká konferencia Nové smery vo výrobnom inžinierstve 2002 - zborník referátov. Prešov: FVT TU Košice, 2002. s. 476 ( s.)ISBN: 80-70099-828-8.
Detail

KNOFLÍČEK, R. Autonomní lokomoční robot 3. generace. In Inženýrská mechanika 2002. Brno: UMT FSI VUT v Brně, 2002. s. 123 ( s.)ISBN: 80-214-2109-6.
Detail

KNOFLÍČEK, R. Projekt mobilního robotu VUTBOT 2. In ROBTEP 2002. Košice (SR): TU v Košicích, PLOSKON AT Presov, 2002. s. 207 ( s.)ISBN: 80-7099-826-1.
Detail

KNOFLÍČEK, R. Assement of Technical Level of Mobile Robots Omni-directional Wheels. In Inženýrská mechanika 2001. Brno: Ústav termomechaniky AV Praha, 2001. p. 136 ( p.)ISBN: 80-85918-64-1.
Detail

KNOFLÍČEK, R. Selection of Alternative Solutions of Robotized Workcells Using a Multicriteria Assement Method. In 10 th International Workshop on Robotics RAAD01. CD. Vídeň: Vienna University of Technology, 2001. p. 10 ( p.)
Detail

SIMEONOV, S. Production Optimization using FACTOR/AIM Optimization Module. In European Simulation Multiconference 2001. 2001. p. 97 ( p.)ISBN: 1-56555-225-3.
Detail

JANČA, M., KOLÍBAL, Z. Possible use of surface-measured EMG signals in Prosthetics. In Mechatronics, robotics and biomechanics. Brno: CERM Brno, 2001. p. 137 ( p.)ISBN: 80-7204-207-6.
Detail

HAMMER, M. Application of Fuzzy Theory to Electrical Machine Reliability. In 4 th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE. Žilina: 2001. p. 130 ( p.)
Detail

BRADÁČ, F. The methods of image resolution enhancement. In Instruments and Control. Ostrava: Vysoká škola báňská, TU Ostrava, 2000. p. 7 ( p.)ISBN: 80-7078-890-9.
Detail

BRADÁČ, F. The methods of improving of spatial resolution of images. In 13th International Conference on process Control'01. Bratislava: Slovak University of Technology, Bratislava, 2001. p. 180 ( p.)ISBN: 80-227-1542-5.
Detail

KNOFLÍČEK, R. The Partial Results on Prosthetics Aids Design at the Department of Production Machines, Systems and Robotics, FME VUT in Brno. In Proceedings Mechatronics, Robotics and Biomechanics 2003, International Conference Hrotovice, CZ. Brno: Institute of Mechanics of Solids, FME, BUT Brno, 2003. p. 149 ( p.)ISBN: 80-214-2312-9.
Detail

KNOFLÍČEK, R. Návrh koncepce multiprocesorového řídícího systému pro autonomní mobilní robot. In Enginnering Mechanics 2003 - Book of Extended Abstratcs. Praha: Institute of Thermomechanics Academy of Science of the Czech Republic Prague, editors Jiří Náprstek, Cyril Fischer, 2003. s. 326 ( s.)ISBN: 80-86246-18-3.
Detail

SZABÓ, I., KNOFLÍČEK, R. Koncepce návrhu víceprocesorového řídicího systému pro autonomní mobilní robot. In Engineering Mechanics 2003 - Book of Extended Abstracts. Praha: Institute of theoretical and Applied Mechanics, 2003. s. 326 ( s.)ISBN: 80-86246-18-3.
Detail

BLECHA, R. Industrial Robot Adaptivity at Manipulation with Undirected Component. In Advanced Engineering Design Set of Summaries. Praha: Process Engineering Publisher, 2003. p. 218-222. ISBN: 80-86059-35-9.
Detail

SZABÓ, I., SINGULE, V., OPLUŠTIL, V. CAN Based Control System Application in Robotic and Airborne Systems. In Advance Engineering Design - Set of Summaries. Praha: Process Engineering Publisher, 2003. p. 1 ( p.)ISBN: 80-86059-35-9.
Detail

BRADÁČ, Z., BRADÁČ, F. Automatic manufacturing cells and their interoperability with MES systems. In 14th international conference on process Control 2003. Bratislava: STU Bratislava, 2003. p. 177 ( p.)ISBN: 80-227-1902-1.
Detail

BLECHA, P. Quality Assurance in the Development and Design of Production Machines Using the QSOFD Method. In Proceedins of 7th International Research/Expert Conference !Trends in the Development of Machinery and Associated Technology". DOM ŠTAMPE Zenica: Faculty of Mechanical Engineering in Zenica, Escola Tecnica Superior D'Enginyeria Industrial de Barcelona, 2003. p. 461 ( p.)ISBN: 9958-617-18-8.
Detail

VYŠÍN, M., SZABÓ, I. Mobilní robot VUTBOT 2. In I. KONFERENCE PhD STUDENTŮ KONSTRUKČNÍCH OBORŮ. Plzeň: Západočeská Univerzita v Plzni, 2003. s. 56 ( s.)ISBN: 80-7043-246-2.
Detail

SINGULE, V., SZABÓ, I. MULTIPROCESSOR CONTROL SYSTEM FOR AUTONOMOUS MOBILE ROBOT. In ADE 2003 Advanced Engineering Design. Praha: Process engineering Publisher, 2003. p. 214 ( p.)ISBN: 80-86059-35-9.
Detail

BLECHA, R. Distributed Control System for Robotic Manipulators. In 2003 IEEE International Conference on Industrial Technology. Maribor: Maribor, 2003. p. 169-172. ISBN: 0-7803-7853-9.
Detail

BLECHA, R.; SZABÓ, I. End Effector adaptivity and Use of Multi Sensorial System. In Trends in the development of machinery and associated technology TMT 2003. Barcelona: Barcelona, 2003. p. 1081-1085. ISBN: 9958-617-18-8.
Detail

BLECHA, R., SZABÓ, I. Možné způsoby adaptivity a řízení průmyslových robotů. In Servisní robotika. Ostrava: Ostrava, 2003. s. 5-13. ISBN: 80-248-0494-8.
Detail

In Servisní robotika. Ostrava: 2003. s. 29 ( s.)ISBN: 80-248-0494-8.
Detail

VYŠÍN, M. HYBRID LOCOMOTION MECHANISM OF MOBILE ROBOT. In 7th International Research/Expert Conference. Barcelona: Vivancos Calvet, 2003. p. 777 ( p.)ISBN: 9958-617-18-8.
Detail

VYŠÍN, M., SZABÓ, I., KNOFLÍČEK, R. Koncepce mechanické konstrukce mobilního robotu VUTBOT 2. In Servisní robotika. Ostrava: TU Ostrava, 2003. s. 29 ( s.)ISBN: 80-248-0494-8.
Detail

VYŠÍN, M., KNOFLÍČEK, R. The HYBRID MOBILE ROBOT. In 2003 IEEE International Conference on Industrial Technology. Maribor, Slovenia: IEEE, 2003. p. 262 ( p.)ISBN: 0-7803-7853-9.
Detail

SYNEK, M., SZABÓ, I., VÁVRA, D. NÁVRH PALUBNÍ ENERGETICKÉ SÍTĚ AUTONOMNÍHO MOBILNÍHO ROBOTU VUTBOT 2. In EPVE 2003 Elektrické pohony a výkonová elektronika. Brno: VUT v Brně, FEKT, ÚVEE, 2003. s. 115-120. ISBN: 80-214-2497-4.
Detail

SYNEK, M., SZABÓ, I., SINGULE, V. NÁVRH PALUBNÍHO ZDROJE ENERGIE MOBILNÍHO ROBOTU VUTBOT 2. In Servisní robotika. Ostrava: VŠB TU Ostrava, FS, katedra robotechniky, 2003. s. 24-29. ISBN: 80-248-0494-8.
Detail

SYNEK, M., SZABÓ, I., VÁVRA, D. NÁVRH ZPŮSOBU NABÍJENÍ PALUBNÍHO ZDROJE ENERGIE MOBILNÍHO ROBOTU VUTBOT 2. In Servisní robotika. Ostrava: VŠB TU Ostrava, FS, katedra robotechniky, 2003. s. 25-34. ISBN: 80-248-0494-8.
Detail

BRADÁČ, F. Zvyšování rozlišení snímacích optických zařízení. In Setkání ústavů a kateder oboru výrobní stroje a robotika. Praha: České vysoké učení technické, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a mechanismů, Horská 2, 128 00 Praha 2, 2003. s. II/44 ( s.)ISBN: 80-01-02815-1.
Detail

KNOFLÍČEK, R. Mobilní roboty jako technické prostředky automatizace lidské činnosti. In Sborník anotací semináře Servisní robotika. VSB - TU Ostrava: VSB - TU, FS, katedra robototechniky, 2003. s. 14 ( s.)ISBN: 80-248-0494-8.
Detail

SZABÓ, I., VYŠÍN, M. Hybridní robot Sentinel. In SERVISNÍ ROBOTIKA. Ostrava: Katedra robotiky, VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2003. s. 1 ( s.)ISBN: 80-248-0494-8.
Detail

SZABÓ, I. Research of local and global navigation methods for autonomous mobile robot with multiprocessor control system. In IEEE ICIT 2003 PROCEEDINGS. Maribor: Univerza v Mariboru, 2003. p. 217 ( p.)ISBN: 0-7803-7853-9.
Detail

SZABÓ, I., KNOFLÍČEK, R. Design conception of multiprocessor control system for autonomous mobile robot. In ENGINEERING MECHANICS 2003. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, Academy of Science of the Czech Republic, 2003. p. 1 ( p.)ISBN: 80-86246-18-3.
Detail

SZABÓ, I. Řízení mobilního robotu s využitím metod umělé inteligence. In PLNÉ TEXTY. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2003. s. 1 ( s.)ISBN: 80-7043-246-2.
Detail

SZABÓ, I., SINGULE, V., KNOFLÍČEK, R. Navigace autonomního mobilního robotu VUTBOT2. In Sborník příspěvků z celostátní konference. Brno: VUT Brno, FEKT, Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky, 2003. s. 121 ( s.)ISBN: 80-214-2497-4.
Detail

SZABÓ, I.; HAMMER, M. Mobile robot control with force feedback. In Proceedings volume. Vienna, Austria: Vienna University of Technology, Austria, 2001. p. 1 ( p.)
Detail

SZABÓ, I.; HAMMER, M. Mobile robot control with force feedback. In Book of extended abstracts. Prague: Czech Technical University in Prague, 2001. p. 1 ( p.)
Detail

SZABÓ, I.; HAMMER, M. Mobile robot control with force feedback. In INES 2001 Proceedings. Tampere, Finland: Institute of Production Engineering, Tampere University of Technology, Finland, 2001. p. 277 ( p.)ISBN: 952-15-0689-X.
Detail

Szabó,I,Hammer,M., Král,R. Distributed control system for autonomous mobile robot. In Proceedings - RAAD 2002. Budapest, Hungary: Budapest Polytechnic (BMF), 2002. p. 90 ( p.)ISBN: 963-7154-10-8.
Detail

SZABÓ, I., SINGULE, V. Implementation of CAN communication protocol in autonomous mobile robot control. In Proceedings motion control conference. Croatia, Cavtat & Dubrovnik: University of Zagreb, 2002. p. 459 ( p.)ISBN: 953-184-046-6.
Detail

SZABÓ, I. Implementace CAN komunikačního protokolu do distribuovaných řídicích systémů pro robotické aplikace. In Sborník - FSI Junior konference 2002. Brno: VUT Brno, FSI, 2002. s. 212 ( s.)ISBN: 80-214-2290-4.
Detail

BLECHA, R. Adaptivita průmyslových robotů v pružném výrobním systému. In Plzeň: Západočeská Univerzita v Plzni, 2003. s. 21-28.
Detail

KNOFLÍČEK, R.; ČERNOHOUS, I. Myoelektrické protézy ruky - současný stav a vývoj na VUT v Brně. In Sborník abstrakt 1. vydání Medi Fórum kongresu MEFA. Brno: Kongresové centrum Brno, a.s., 2002. s. 23 ( s.)ISBN: 80-86607-01-1.
Detail

SZABÓ, I., SINGULE, V., OPLUŠTIL, V., KRÁL, R. Autonomous mobile robot with multiprocessor control system. In 7th International Workshop on Advanced Motion Control - Proceedings. Slovenia, Maribor: University of Maribor, 2002. p. 467 ( p.)ISBN: 0-7803-7479-7.
Detail

SZABÓ, I., SINGULE, V. Implementation of CAN communication protocol in autonomous mobile robot control. In EPE-PEMC 2002 - Proceedings. Croatia, Cavtat & Dubrovnik: University of Zagreb, 2002. p. 1 ( p.)ISBN: 953-184-047-4.
Detail

SZABÓ, I., OPLUŠTIL, V. Distributed CAN Based Control System for Robotic and Airborne Applications. In Control Automation Robotics Vision - ICARCV 2002. Singapore: Nanyang Technological University, 2002. p. 1233 ( p.)ISBN: 981-04-7480-6.
Detail

SZABÓ, I., HAMMER, M., KRÁL, R. Distributed control system for autonomous mobile robot. In Proceedings - RAAD 2002. Hungary, Budapest: Budapest Polytechnic (BMF), 2002. p. 123 ( p.)ISBN: 963-7154-09-4.
Detail

BRADÁČ, F. The methods of improving of spatial resolution of images. In Proceedings of 3rd Internacional Carpatian Control Conference. Ostrava: VŠB-Technická universita Ostrava, 2002. p. 149 ( p.)ISBN: 80-248-0089-6.
Detail

BRADÁČ, F. TECHNICKÁ KONTROLA, JEJÍ ZAČLENĚNÍ A VYUŽITÍ V AUTOMATIZOVANÝCH SYSTÉMECH CIM. In Transfer '99. Brno: Vysok učení technické v Brně, 1999. s. G-3 ( s.)ISBN: 80-214-1341-7.
Detail

BĚLOHOUBEK, P., VALNÝ, M., KOLÍBAL, Z., KRPEC, E. Mechatronic Optimization in Robot Development. In 2002 IEEE International Conference on Industrial Technology Proceedings. Bangkok, Thajsko: Asian Institute of Technology, Bangkok, 2002. p. 747 ( p.)ISBN: 0-7803-7657-9.
Detail

VALNÝ, M., KOLÍBAL, Z. Process of special industrial robots development and application. In Proceedings 11th International Workshop on robotics in Alpe-Adria-Danube Region. Budapest, Maďarsko: Budapest Polytechnic, 2002. p. 229 ( p.)ISBN: 963-7154-09-4.
Detail

BĚLOHOUBEK, P., VALNÝ, M., KOLÍBAL, Z. Applied Modelling and Simulation of Special Robots. In Proceedings of the IASTED Intenational Conference Applied Simulation and Modelling. Crete, Greece Acta Press: USA - Canada - Switzerland: L. Ubertini, IASTED, 2002. p. 412 ( p.)ISBN: 0-88986-334-2.
Detail

BĚLOHOUBEK, P., VALNÝ, M., KRPEC, E. Mechatronický přístup k řízení a stavbě robotů s elektrickými servopohony. In Elektrické serpovopony a jejich aplikace XII. Brno: Pavel Bělohoubek, ICB, 2002. s. 1 ( s.)ISBN: 80-86308-09-X.
Detail

KOLÍBAL, Z., JANČA, M. Bioelectric EMG-signals at Prosthesis Arms Control. In Proceedings 11th International Workshop on Robotics in Alpe-Adria-Danube region. Budapešť, Maďarsko: Budapest Polytechnic, 2002. p. 265 ( p.)ISBN: 963-7154-09-4.
Detail

NÁDHERA, M., VALNÝ, M., STANĚK, A. Zaměření výzkumu v oblasti antropomorfních robotů pro průmyslové a bio aplikace. In Seminář Servisní robotika. Ostrava: VŠB Ostrava, Fakulta strojní, 2003. s. 17 ( s.)ISBN: 80-248-0494-8.
Detail

BĚLOHOUBEK, P. Systémový přístup k bezpečnosti strojů. In Seminář Stavba a mechanické komponenty strojů a zařízení IV. Brno: ICB, Brno, 2003. s. 1 ( s.)ISBN: 80-86308-12-X.
Detail

ŠPAČEK, M., Bělohoubek, P. Vliv kinematické struktury strojů na jejich funkční parametry. In Seminář Stavba a mechanické komponenty strojů a zařízení IV. Brno: ICB, Brno, 2003. s. 7 ( s.)ISBN: 80-86308-12-X.
Detail

BĚLOHOUBEK, P., VALNÝ, M., KRPEC, E. Dynamika pohonů ve stavbě strojů a zařízení. In Seminář Elektrické servopohony a jejich aplikace XIII. Brno: ICB, Brno, 2003. s. 1 ( s.)ISBN: 80-86308-11-1.
Detail

KNOFLÍČEK, R. VUTBOT 2 Mobile robot Undercarriage Kinematics and Submodules of its Multiprocessor Control System. In Enginnering Mechanics 2004. Praha: Ústav Termomechaniky AV ČR, 2004. p. xx CD ( p.)ISBN: 80-85918-88-9.
Detail

KNOFLÍČEK, R. Autonomní lokomoční robot jako prostředek automatické mezioperační dopravy. In CD ROM Zborník príspevkov ROBTEP 2004. Košice, Slovensko: TU Košice, Fakulta strojní, 2004. s. 287 ( s.)
Detail

FLIEGER, J. Umělé svaly v mobilní robotice. In 2nd Internacional PhD Conference on Mechanical Engineering. Plzeň: 2004. s. 21 ( s.)ISBN: 80-7043-330-2.
Detail

Martin Talafa, Vladislav Singule. Teorie fuzzy množin a počítačové vidění v robotice. In EPVE 2003 Elektrické pohony a výkonová elektronika. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2003. s. 109 ( s.)ISBN: 80-214-2497-4.
Detail

KNOFLÍČEK, R. VUTBOT 2 Mobile Robot Undercarriadge Kinematics and Submodules of its Control System. In Proceedings 13th International Workshop on Robotics in Aple-Adria-Danube Region RAAD 2004. Brno: BUT, FME, Institute of Production Machines, Systems and Robotics, 2004. p. 336 ( p.)ISBN: 80-7204-341-2.
Detail

SYNEK, M. Konstrukční řešení automatizovaných nabíjecích konektorů mobilního robotu VUTBOT 2. In Automatizácia / Robotika v teórii a praxi. Košice: Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, 2004. s. 1_079 (1_084 s.)ISBN: 80-8073-134-9.
Detail

SYNEK, M. MONITORING OF TRACTION BATTERIES FOR MOBILE APPLICATIONS. In Book of abstracts. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2004. p. 121-124. ISBN: 80-7043-330-2.
Detail

SYNEK, M. AUTOMATED ACHIEVEMENT CHARGING OF MOBILE ROBOT’S RESOURCES. In Proceedings 13th international workshop on robotics in Alpe-Adria-Danube region. Brno: Akademické nakladatelství Cerm, s.r.o. Brno, 2004. p. 343-346. ISBN: 80-7204-341-2.
Detail

BLECHA, P. Totální rozvoj jakosti pomocí metody QSOFD. In Setkání ústavů a kateder oboru výrobní stroje a robotika – sborník z konference. Praha: ČVUT Praha - FS, Ústav výrobních strojů a mechanismů, 2003. s. II/46 ( s.)ISBN: 80-01-02815-1.
Detail

BĚLOHOUBEK, P., VALNÝ, M., KOLÍBAL, Z. Reengineering in the special industrial robots development and application. In Proceedings of the 7-th IEEE International Conference on Intelligent Engineering Systems INES 2003. Proceedings of the 7-th IEEE International Conference on Intelligent Engineering Systems INES 2003. Egypt: Assiut University, Egypt, 2003. p. 419 ( p.)ISBN: 977-246-048-3. ISSN: 1562-5850.
Detail

VYŠÍN, M. Hybrid architectures of mobile robots. In Engineering mechanics 2004. Svratka, Česká republika: Academy of Sciences of the Czech Republik, Prague 2004, 2004. p. 331 ( p.)ISBN: 80-85918-88-9.
Detail

BĚLOHOUBEK, P., VALNÝ, M., KOLÍBAL, Z. Reengineering in the special industrial robots development and application. In The 7th IEEE International Conference On Intelligent Engineering Systems. Assuit University, Egypt: IEEE, Assuit University, Egypt and Budapest Polytechnik, Hungary, 2003. p. 419 ( p.)ISBN: 977-246-048-3.
Detail

KOLÍBAL, Z., VALNÝ, M. Research integration of robotics design and control. In 12th International Workshop on Robotics in Alpe-Adria-Danube Region. Cassino, Italy: University of Cassino, Italy, 2003. s. 1 ( s.)
Detail

KRPEC, E., Bělohoubek, P., STANĚK, A., VALNÝ, M. Mechatronic and Biomechanic Approach to the Up-to date Special Robots Development and Optimization. In International Conference Mechatronics, Robotics and Biomechanics 2003. VUT-FSI, Brno: Institute of Mechanics of Solids, Faculty of Mechanical Engineering, TU Brno, 2003. p. 117 ( p.)ISBN: 80-214-2312-9.
Detail

KOLÍBAL, Z., BĚLOHOUBEK, P., VALNÝ, M. Research Integration of Robotic Design and Control. In Proceedings of the 12th International Worhshop on Robotics in Alpe-Adria-Danube Region RAAD-03. Cassino, Italy: University of Cassino, 2003. p. CD ROM ( p.)
Detail

KOLÍBAL, Z. Strojní inženýři pro XXI. století z pohledu konstruktéra výrobních strojů a systémů. In Strojní inženýři pro XXI.století, VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství. Brno: Asociace strojních inženýrů, klub Brno, 2003. s. 37 ( s.)ISBN: 80-214-2272-6.
Detail

SINGULE, V., SYNEK, M. VERIFICATION OF STATE OF ACCUMULATOR BATTERIES FOR MOBILE APPLICATION. In International Scientific Conference, 55th Anniversary of foundation of Faculty of Mechanical Engineering, Session 5, Robotics. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2005. p. 120-125. ISBN: 80-248-0905-2.
Detail

SYNEK, M., SINGULE, V. THE CONSTRUCTION OF MONITORING OF TRACTION BATTERIES. In BOOKS OF ABSTRACTS - 3rd International Conference on Mechanical Engineering - PhD2005. Plzeň: TYPOS - Digital print, s.r.o., 2005. p. 149-150. ISBN: 80-7043-414-7.
Detail

Zdeněk Kolíbal, Radim Blecha, Petr Blecha, František Bradáč. Robotics for Productions Systems. In Mechatronics, Robotics and Biomechanics 2005. Brno: Institute of Solid Mechanics, Mechatronics and Biomechanics, Faculty of Mechanical Engineering, Brno University of Technology., 2005. p. 285 ( p.)
Detail

BRADÁČ, Z., BLECHA, R. Distributed Control System for Robotic Manipulators. In IEEE ICIT 2003 Proceedings. Maribor, Slovenia: TU Maribor, 2003. p. 169 ( p.)ISBN: 0-7803-7853-9.
Detail

BLECHA, P. Zajišťování jakosti, spolehlivosti a bezpečnosti výrobních strojů pomocí metody MQD. In Výrobní stroje, automatizace a robotizace ve strojírenství - sborník VCSVTT - MATAR Praha 2004. Praha: ČVUT v Praze, VCSVTT, 2004. s. 147 ( s.)ISBN: 80-90342-1-6.
Detail

Schubert M.; Blecha P. Rizikostní analýza výrobních strojů a výrobních zařízení. In Výrobní stroje, automatizace a robotizace ve strojírenství - sborník VCSVTT - MATAR Praha 2004. Praha: ČVUT v Praze, VCSVTT, 2004. s. 171 ( s.)ISBN: 80-90342-1-6.
Detail

BLECHA, P. Quality & Reliability & Safety Assurance of Production Machines with the aid of MQD Method. In Machine Tools, Automation and Robotics in Mechanical Engineering - Proceedings of Plenary Session of all Sections. MATAR PRAHA 20047. Praha: ČVUT v Praze, VCSVTT, 2004. p. 99 ( p.)ISBN: 80-903421-2-4.
Detail

SCHUBERT, M., BLECHA, P. Risk Analysis of Production Machines and Production Equipment. In Machine Tools, Automation and Robotics in Mechanical Engineering - Proceedings of Section 1. Praha: ČVUT v Praze, VCSVTT, 2004. p. 229 ( p.)ISBN: 80-903421-3-2.
Detail

BLECHA, P. APPLICATION OF THE META-QUALITY DEPLOYMENT METHOD IN THE DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL ROBOTS & MANIPULATORS. In Proceedins 13th International Workshop on Robotics in Alpe-Adria-Danube Region. RAAD 2004. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2004. p. 305 ( p.)ISBN: 80-7204-341-2.
Detail

SCHUBERT, M., BLECHA, P., KOLÍBAL, Z. RISK ANALYSIS OF PRODUCTION EQUIPMENT - MACHINES, ROBOTS AND MANIPULATORS. In Proceedins 13th International Workshop on Robotics in Alpe-Adria-Danube Region. Brno: VUT Brno, ÚVSSaR - VCAM, 2004. p. 314 ( p.)ISBN: 80-7204-341-2.
Detail

KOLÍBAL, Z., BRADÁČ, F., BLECHA, P., BLECHA, R. Realizace modelového modulárního bezobslužného výrobního systému pro výrobu a diskretní montáž na FSI VUT v Brně. In ROBTEP 2004 (Automatizácia / Robotica v teórii a praxi). Košice: Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, 2004. s. 295 ( s.)ISBN: 80-8073-134-9.
Detail

SMETANOVÁ, A. Experiences with the industrial robot type IRB 4400/60 in the automatic production system. In ROBTEP 2004 (Automatizácia / Robotica v teórii a praxi). Vyšné Ružbachy: Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, 2004. p. 415 ( p.)ISBN: 80-8073-134-9.
Detail

KOLÍBAL, Z., BRADÁČ, F., BLECHA, R. The model and modular automated workplace at the Faculty of mechanical engineering (FME) of Brno Univerzity of Technology. In RAAD 2004. Brno: VUT Brno, UVSSaR, 2004. p. 27 ( p.)ISBN: 80-7204-341-2.
Detail

SMETANOVÁ, A. Experiences with the control system of robot type IRB 4400 at UVSSaR in Brno. In RAAD 2004. Brno: VUT Brno, UVSSaR, 2004. p. 414 ( p.)ISBN: 80-7204-341-2.
Detail

Pavel Bělohoubek. Výběr elektrických pohonů z hlediska stavby a řízení výrobních strojů a zařízení. In Elektrické servopohony a jejich aplikace XIV. Brno: ICB, Brno, 2004. s. 1 ( s.)ISBN: 80-86308-13-8.
Detail

Nádhera, M. - Špaček, M. - Bělohoubek, P. - Kolíbal, Z. - Staněk, A. Interdisciplinary and multidisciplinary approach to the special robots development for industrial and bio-application. In Proceedings 13th International work shop on Robotics in Alpe-Adria-Danube region. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2004. p. 202 ( p.)ISBN: 80-7204-341-2.
Detail

Kolíbal, Z. ; Bradáč, F. ; Blecha, P.; Blecha, R. Model and modular self-service workplace for production and assembly RCMT Prague on FME of Brno University of Technology. In Proceedings of Sections 2,3,4 MATAR Praha 2004. Praha: VCSVTT FS ČVUT, 2004. p. 127-132. ISBN: 80-903421-4-0.
Detail

Kolíbal, Z; Bradáč, F.; Blecha, P.; Blecha, R. Modulární bezobslužná výrobní buňka umístěná na Fakultě strojní VUT Brno. In Sborník přednášek autorů z VCSVTT MATAR Praha 2004: Výrobní stroje, automatizace a robotizace ve strojírenství. Praha: VCSVTT FS ČVUT, 2004. s. 127 ( s.)ISBN: 80-90342-1-6.
Detail

HULMAN, M. Information System for Tool Data Management into Machine-Industries Company. In Proceedings of XXIXth Seminary ASR'04 - Instruments and Control'04. Ostrava: VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, 2004. p. 19 ( p.)ISBN: 80-248-0590-1.
Detail

HULMAN, M. Problems concerning design of information systems for tool data management in machine-industries company. In Book of Abstracts - 2nd International PhD Conference on Mechanical Engineering - PhD2004. Plzeň: University of West Bohemia, 2004. p. 47 ( p.)ISBN: 80-7043-330-2.
Detail

KNOFLÍČEK, R. Multiprocessor control system for mobile robot. In Book of extended abstracts. Brno: VUT, 2005. p. 155 ( p.)ISBN: 80-85918-93-5.
Detail

PUSKEILEROVÁ, L.; KOTEK, L. Safety Increase and Well - Used Change Management. In Proceeding of 9th International Konference. Transport Means. Lithunia: 2005. p. 320-323. ISBN: 9955-09-935-6.
Detail

BRADÁČ, Z.; BLECHA, R.; BLECHA, P.; BRADÁČ, F.; KOLÍBAL, Z. DISTRIBUTED CONTROL SYSTEM FOR ROBOTIC MANIPULATORS. In Proceedings of IFAC WORKSHOP on Programmable Devices and Embedded Systems PDeS2003. Brno: VUT Brno, 2006. p. 487 ( p.)ISBN: 80-214-3130-X.
Detail

KNOFLÍČEK, R.; SZABÓ, I.; VYŠÍN, M. Multiprocessor Control System for Mobile Robot. In Engineering Mechanics 2005, book of extended abstracts. Svratka: Institute of Thermomechanics ASCR- branch Brno, 2005. s. 155-156. ISBN: 80-85918-93-5.
Detail

KNOFLÍČEK, R.; ANDRLÍK, T. Path Planning Method Selection for the OMR II Autonomous Mobile Robot. In SBorník konference IM 2000. 1. Svratka: Institut termomechaniky AV ČR, 2000. s. 151-6. ISBN: 80-86246-06-X.
Detail

BLECHA, P., PAVLÍK, J., BLECHA, R., BRADÁČ, F. Systémy automatizace OS, systémy AVN, AVO, manipulace s třískami a polotovary. In Seminář SpOS a VCSVTT: Obráběcí stroje na EMO Hannover 2005. Praha: ČVUT Praha - VCSVTT, 2006. s. 119 ( s.)ISBN: 80-903421-5-9.
Detail

BRADÁČ, F., KOLÍBAL, Z., BRADÁČ, F., BLECHA, P., BLECHA, R. THE ROBOTIC SELF-SERVICES WORKPLACE. In Process Control 05. Department of Information Engineering and Process Control, FCFT STU, Bratislava: Department of Information Engineering and Process Control, FCFT STU, Bratislava, 2006. p. 156-1 ( p.)ISBN: 80-227-2235-9.
Detail

BLECHA, R., BLECHA, P., BRADÁČ, F., KOLÍBAL, Z. Smart end effector. In Proceedings of the 14th International Worhshop on Robotics in Alpe-Adria-Danube Region RAAD-05. Bucharest, Romania: University Politehnica of Bucharest, 2005. p. 219-223. ISBN: 973-718-241-3.
Detail

KOLÍBAL,Z.- BRADÁČ,F.- BLECHA,P.- BLECHA,R. Adaptivita průmyslových robotů při manipulaci a montážních operacích. In International Scientifige Conference 55th anniversary od foundation of the Faculty of Mechanical Engineering. Ostrava: VSB TU Ostrava, 2005. s. 120 ( s.)
Detail

BLECHA, R.; BLECHA, P.; BRADÁČ, F.; KOLÍBAL, Z. Smart end effector. In Proceedings of the 14-th International Vorkshop RAAD-05. Balatonfured: 2005. p. 219-223. ISBN: 973-718-241-3.
Detail

KOLÍBAL, Z.; BRYŠKA, J. Návrh modelového modulárního bezobslužného pracoviště na FSI VUT v Brně. In ROBTEP-2002 (Automatizácia / Robotika v teórii a praxi). 1. Košice: 2002. s. 57-62. ISBN: 80-7099-826-1.
Detail

NÁDHERA, M.; ŠPAČEK, M.; BĚLOHOUBEK, P.; KOLÍBAL, Z.; STANĚK, A. Interdisciplinary and multidisciplonary approach to the special robots development fpr industrial and bio-application. In Proceedings 13th International workshop on Robotics in Alpe-Adria- Danube Region. Brno: VUT-FSI, Brno, 2004. p. 202-207. ISBN: 80-7204-341-2.
Detail

BLECHA, P. Risk assessment in machinery. In Sborník přednášek - 30. mezinárodní konference TD 2007 - DIAGON 2007. 1. Zlín: Academi Centrum - UTB ve Zlíně, 2007. p. 34-39. ISBN: 978-80-7318-570-1.
Detail

KNOFLÍČEK, R. Současný stav ve vývoji mobilních robotů na ÚVSSR. In Setkání ústavů a kateder oboru výrobní stroje a robotika. setkání ústavů. Ostrava: VŠB-TU, FS, katedra robototechniky, 2004. s. 10 ( s.)ISBN: 80-248-0645-2.
Detail

KNOFLÍČEK, R. Problematika řešení autonomního lokomočního robotu VUTBOT 2. In Nové smery vo výrobných technológiách 2004. Nové smery. Košice: TU Košice, Fakulta výrobných technológií se sídlem v Prešově, 2004. s. 541 ( s.)ISBN: 80-8073-136-5.
Detail

KNOFLÍČEK, R. The Develop Results of New Type Mobile Robot. In Machine Tools, Automation and Robotics in Mechanical Engineering MATAR PRAHA 2004. Machine tools. Praha: CVUT Praha, Fakulta strojní, 2004. p. 97 ( p.)ISBN: 80-903421-4-0.
Detail

BLECHA, P., MAREK, J. SPC a obráběcí stroje. MM Průmyslové spektrum, 1999, roč. 1999, č. 6, s. 77 ( s.)ISSN: 1212-2572.
Detail

BLECHA, P., MAREK, J. Expertní systémy a zabezpečování jakosti. MM Průmyslové spektrum, 1999, roč. 1999, č. 10, s. 68 ( s.)ISSN: 1212-2572.
Detail

KNOFLÍČEK, R. Konstrukce Kráčejících mobilních robotů - 3. část. Český průmysl strojírenství, 2001, roč. 2001, č. 55, s. 62 - 63 ( s.)ISSN: 1211-2208.
Detail

SINGULE, V., LOJEK, O., HOUŠKA, P. Control and Sensoric Subsystem of Mechatronic System OMR III. Zeszyty Naukowe Politechniki Slaskej - Elektryka, 2001, vol. 2001, no. z.177, p. 195 ( p.)ISSN: 0072-4688.
Detail

SIMEONOV, S. Rozvrhování – základ moderního řízení výroby. Computer Design, 2001, roč. 2001, č. 3, s. 60 ( s.)ISSN: 1212-4389.
Detail

KNOFLÍČEK, R., MARÁK, P. Poznatky v oblasti hydrostatických ložisek. MM Průmyslové spektrum, 2002, roč. 6, č. 11, s. 22 ( s.)ISSN: 1212-2572.
Detail

KOLÍBAL, Z., JANČA, M., TRENZ, M. Possible use of surface-measured EMG signals in prosthetics. Acta Mechanica Slovaca, 2003, vol. 7, no. 3/2003, p. 69 ( p.)ISSN: 1335-2393.
Detail

KOLÍBAL, Z., Bělohoubek, P., VALNÝ, M., JAROLÍMEK, T., KRPEC, E. Vývoj průmyslových robotů a jejich řízení na Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky VUT, FSI v Brně. Acta Mechanica Slovaca, 2003, roč. 7., č. 3., s. 63 ( s.)ISSN: 1335-2393.
Detail

KNOFLÍČEK, R.; PLŠEK, L. Kinematika paralelních mechanismů. Inženýrská mechanika - Engineering Mechanics, 2004, roč. 11, č. 2, s. 97 ( s.)ISSN: 1210-2717.
Detail

Zdeněk Kolíbal, Radim Blecha, Petr Blecha, František Bradáč. Robotics for Productions Systems. Inženýrská mechanika - Engineering Mechanics, 2005, vol. 12, no. A1, p. 285 ( p.)ISSN: 1210-2717.
Detail

BLECHA, R. Adaptivita průmyslových robotů při manipulačních a montážních operacích. Vědecké spisy Vysokého učení technického v Brně Edice PhD Thesis, 2006, roč. 2006, č. 15, s. 5-25. ISSN: 1213-4198.
Detail

KOLÍBAL, Z. Sériová a paralelní kinematika. 2006, roč. 49, č. 10, s. 638-638. ISSN: 0005-125.
Detail

BLECHA, P. Quality Assurance in the Design of Machining Centres with the QSOFD Method. DAAAM International Scientific Book, 2003, vol. 2003, no. 1, p. 69 ( p.)ISSN: 1726-9687.
Detail

BLECHA, P. Využití moderních metod řízení a zabezpečování jakosti při konstrukci obráběcích center. Vědecké spisy Vysokého učení technického v Brně Edice PhD Thesis, 2003, roč. 195, č. 6, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-4198.
Detail

SINGULE, V., SYNEK, M. MODULAR SYSTEM FOR MONITORING OF ACCUMULATOR TRACTION BATTERIES. Inženýrská mechanika - Engineering Mechanics, 2005, vol. 12, no. A1, p. 151-156. ISSN: 1210-2717.
Detail

KNOFLÍČEK, R.; HAMPL, Š. Vlastnosti a konstrukce krytování pohyblivých částí obráběcích strojů. MM Průmyslové spektrum, 2005, roč. 15, č. 11, s. 54-56. ISSN: 1212-2572.
Detail

KNOFLÍČEK, R. Mobilní robot jako prostředek automatické dopravy v realizovaném robotizovaném technologickém pracovišti VUT v Brně. Strojírenská technologie, 2005, roč. 10, č. 3, s. 24-28. ISSN: 1211-4162.
Detail

KNOFLÍČEK, R.; KVAPIL, A. Konstrukce kráčejících mobilních robotů - 2. část. MM Průmyslové spektrum. Technicko-ekonomický dvouměšíčník, 2000, roč. 10, č. 12, s. 82-83. ISSN: 1211-6653.
Detail

KNOFLÍČEK, R.; ČERNOHOUS, I. Využití myoelektrických signálů při řízení biorobotických zařízení. Acta Mechanica Slovaca, 2003, roč. 7, č. 3, s. 29-34. ISSN: 1335-2393.
Detail

KNOFLÍČEK, R.; PLŠEK, L. Kinematika paralelních mechanismů. Inženýrská mechanika - Engineering Mechanics, 2004, roč. 11, č. 2, s. 97-16. ISSN: 1210-2717.
Detail

KOLÍBAL, Z.; BRADÁČ, F.; BLECHA, P.; BLECHA, R. Modulární bezobslužný výrobní systém na Fakultě strojní VUT Brno. 2004, roč. 2004, č. 6, s. 398 ( s.)ISSN: 0005-125.
Detail

BLECHA, P. Methodology of risk assessment in machinery. Journal of Safety Research and Applications (JOSRA), 2008, vol. 2008, no. 01, p. 1-6. ISSN: 1803-3687.
Detail

BLECHA, P. System methodology of risk assessment in machine tools. MM Science Journal, 2008, vol. 2008, no. 1, p. 1-4. ISSN: 1803-1269.
Detail

BLECHA, P. Quality Assurance in the Design of Machining Centres with the QSOFD Method. In DAAAM International Scientific Book. DAAAM International Scientific Book. B. Katalinic (Ed.). Vienna, Austria: DAAAM International, 2003. p. 69 ( p.)ISBN: 3-901-509-36-4. ISSN: 1726-9687.
Detail

SIMEONOV, S. Optimalizace výrobních a distribučních systémů za využití simulačních metod. neuvedeno. 2001. s. 35 ( s.)
Detail

KOLÍBAL, Z.; BRADÁČ, F.; BLECHA, P.; BLECHA, R. Projekt kontaminačního manipulátoru pro Vojenský technický ústav ochrany Brno. 06-01-03. VUT Brno: Vojenský technický ústav ochrany Brno, 2003.
Detail

KOLÍBAL, Z.; BRADÁČ, F.; BLECHA, P.; BLECHA, R. Realizace modelového modulárního bezobslužného výrobního systému pro výrobu a diskrétní montáž. 06-02-03. VUT Brno: VCSMT Praha, 2003.
Detail

BLECHA, P. Využití metod preventivního zabezpečování jakosti při vývoji obráběcích center. Brno: VCSVTT FS ČVUT, 2004.
Detail

KOLÍBAL, Z.; BLECHA, R.; BLECHA, P.; BRADÁČ, F. Rešerše manipulace u obráběcích center TAJMAC-ZPS Zlín. Brno: VCSVTT, 2004.
Detail

KOLÍBAL, Z.; BLECHA, R.; BLECHA, P.; BRADÁČ, F. Rešerše manipulace s nástroji u horizontálních frézek TOS Varnsdorf. Brno: VCSVTT, 2004.
Detail

KOLÍBAL, Z.; BLECHA, P.; BLECHA, R.; BRADÁČ, F. Pilotní rizikostní analýza stroje MORI-SAY TMT 626 CNC. Brno: VCSVTT, 2004.
Detail

KOLÍBAL, Z.; BLECHA, R.; BLECHA, P.; BRADÁČ, F.; PAVLÍK, J. Studie kinematických struktur nového typu "Automatizované manipulace s nástroji". Brno: VCSVTT, 2004.
Detail

KOLÍBAL, Z.; BRADÁČ, F.; BLECHA, P.; BLECHA, R. Modelový modulární bezobslužný výrobní systém pro výrobu a diskrétní montáž. Brno: VCSVTT, 2004.
Detail

BRADÁČ, F. Optická kontrola v průmyslových systémech. 6-05-04. Brno: RCMT ČVUT, 2004.
Detail

BRADÁČ, F.; BLECHA, P.; BLECHA, R.; KOLÍBAL, Z. Závěrečná zpráva projektu 2.2.1. Závěrečná zpráva projektu 2.2.1. Brno, VUT FSI: 2005.
Detail

KOLÍBAL, Z.; BLECHA, P.; BLECHA, R.; BRADÁČ, F. Modelový modulárního bezobslužný výrobní systém pro výrobu a diskrétní montáž. Modelový modulárního bezobslužný výrobní systém. NE. Brno: 2005.
Detail

BLECHA, P., VAVŘÍK, I. Qualitätssicherung bei der Entwicklung von Bearbeitungszentren. Qualitätssicherung bei der Entwicklung von Bearbeitungszentren. Učební texty ÚVSSaR. Brno: ÚVSSaR, FSI VUT v Brně, 2001.
Detail

BLECHA, P. META-QUALITY DEPLOYMENT METHOD IN PREVENTIVE QUALITY ASSURANCE. AEDS 2004 Workshop - Book of Abstrakcts. Plzeň: ZČU Plzeň, 2004. p. 5 ( p.)ISBN: 80-7043-331-0.
Detail

KOLÍBAL, Z.; KNOFLÍČEK, R. Morfologická analýza stavby průmyslových robotů. 1. 1. Košice: TU v Košicích - Edice vědecké a odborné literatury, 2000. 185 s. ISBN: 80-88922-27-5.
Detail

KOLÍBAL, Z. The theory of basic kinematic chain structures and its effect on their application in the design of industrial robot positioning mechanisms. Brno: Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2001. 70 p. ISBN: 80-7204-196-7.
Detail

KOLÍBAL, Z.; KNOFLÍČEK, R. Morfologická analýza stavby průmyslových robotů. Edícia vedeckej a odbornej literatúry - strojnícka fakulta TU v Košiciach. Edícia vedeckej a odbornej literatúry - strojnícka fakulta TU v Košiciach. Košice: Vienala Košice, 2000. 178 s. ISBN: 80-88922-27-5.
Detail

SIMEONOV, S. Manufacturing Systems for the Third Millennium. neuvedeno. neuvedeno. Maribor: University of Maribor, 2001. 17 p. ISBN: 86-435-0402-5.
Detail

KOLÍBAL, Z.; BRADÁČ, F.; BĚLOHOUBEK, P.; BLECHA, P.; BLECHA, R. Proceedings 13th International Workshop on ROBOTICS IN ALPE-ADRIA-DANUBE REGION. 13th International Workshop on Robotics in Alpe-Adria-Danube Region. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2004. ISBN: 80-7204-341-2.
Detail

BLECHA, P. Meta-Quality Deployment: Inovationsmanagement im Zusammenhang mit der Qualitätssicherung im Entwicklungsprozess von Bearbeitungszentern. 2003.
Detail

BLECHA, P., VAVŘÍK, I. Qualitätssicherung bei der Entwicklung von Bearbeitungszentren. 2001.
Detail

BLECHA, P. Meta-Quality Deployment: Qualitätssicherung bei der Entwicklung von Bearbeitungszentren. TU Chemnitz, 2004.
Detail

SCHUBERT, M.; BLECHA, P. Systémová analýza rizik a bezpečnosti u výrobních strojů a výrobních zařízení. Sborník přednášek 27. Mezinárodní konference TD 2004 - DIAGON 2004. Zlín: Academia centrum Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 2004. s. 67-72. ISBN: 80-7318-195-6.
Detail

SCHUBERT, M.; BLECHA, P. Použití metody MQD při zajišťování spolehlivosti a bezpečnosti výrobních strojů. Sborník přednášek 27. Mezinárodní konference TD 2004 - DIAGON 2004. Zlín: Academia centrum Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 2004. s. 61-66. ISBN: 80-7318-195-6.
Detail

BLECHA, P. Meta-Quality Deployment: Inovations managemetn im Zusammenhang mit der Qulitätssicherung im Entwicklungprozess von Bearbeitungszentern. Brno: 2003.
Detail

KNOFLÍČEK, R. Mobilní roboty pro průmyslové využití. Mobilní roboty pro průmyslové využití. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s. r. o. Brno, 2005. s. 1 ( s.)ISBN: 80-7204-387-0.
Detail

KOLÍBAL, Z.; BLECHA, P.; BLECHA, R.; BRADÁČ, F.; KNOFLÍČEK, R.; SINGULE, V.; SZABÓ, I.: VUTBOT-2; Autonomní mobilní robot VUTBOT 2. VUT FSI ÚVSSaR - VCAM - pracoviště VCSVTT FS ČVUT v Brně. URL: http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=761. (funkční vzorek)
Detail

BRADÁČ, F.; BLECHA, P.; BLECHA, R.; KOLÍBAL, Z.: Kontaminační manipulátor; Kontaminační manipulátor. VTUO Brno. (funkční vzorek)
Detail

KOLÍBAL, Z.; BLECHA, P.; BLECHA, R.; BRADÁČ, F.: Projekt č. 6; Modelový modulární bezobslužný výrobní systém pro výrobu a diskrétní montáž. VUT FSI ÚVSSaR VCAM. URL: http://www.uvssr.fme.vutbr.cz/?page_id=766. (funkční vzorek)
Detail