Project detail

Možnosti identifikace porušení hydroizolace mostů pomocí senzorů

Duration: 01.01.2019 — 31.12.2019

On the project

Záměrem navrhovaného juniorského mezifakultního specifického výzkumu je studium možností včasné identifikace pronikání vlhkosti do mostovek z předpjatého betonu způsobující korozi předpínací výztuže skrze porušenou hydroizolaci mostovky pomocí vhodných vlhkostních senzorů zabudovaných přímo v betonu u nových, ale i existujících mostních konstrukcí. Podstatou výzkumu je vytvoření metodiky pro zabudování senzorů do mostovek, nalezení vhodných vlhkostních senzorů a experimentální ověření sběru dat včetně vyhodnocení dosažených výsledků.

Mark

FAST/FEKT-J-19-5804

Default language

Czech

People responsible

Svoboda Adam, Ing.
- principal person responsible (2019-01-01 - 2019-12-31)
Beneš Petr, doc. Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2019-01-01 - 2019-12-31)
Klusáček Ladislav, doc. Ing., CSc.
- fellow researcher (2019-01-01 - 2019-12-31)
Krejčí Jakub, Ing.
- fellow researcher (2019-01-01 - 2019-12-31)

Units

Institute of Concrete and Masonry Structures
- (2019-01-01 - 2019-12-31)
Department of Control and Instrumentation
- (2019-01-01 - 2019-12-31)
Faculty of Electrical Engineering and Communication
- (2019-01-01 - 2019-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2019-01-01 - 2019-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT
- whole funder (2019-01-01 - 2020-12-31)

Results

KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J.; SVOBODA, A. Vliv vnějších podmínek na stavební konstrukci z pohledu statika. In Vliv vnějších podmínek na výsledky geodetických měření při použití současných technologií, odborný seminář. Brno: 2019. s. 80-85. ISBN: 978-80-02-02876-5.
Detail

KREJČÍ, J. MONITORING OF BRIDGES CORROSION LEVEL. In Proceedings of the 25th Conference STUDENT EEICT 2019. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2019. p. 596-600. ISBN: 978-80-214-5735-5.
Detail