Project detail

Studium využití druhotných surovin pro lehké malty

Duration: 01.01.2019 — 31.12.2019

On the project

Předmětem výzkumu bude využití zejména vysokoteplotních popílků po SNCR, které budou upraveny tak, aby byl omezen únik amoniaku v zásaditém prostředí. Tyto popílky buduou nahrazovat v různém množství cement v lehkých maltách a také budou využity v podobě umělého spékaného kameniva pro vylehčení. Na lehkých maltách bude sledována rychlost degradace v agresivním prostředí.

Mark

FAST/FCH-J-19-5926

Default language

Czech

People responsible

Lédl Matěj, Ing.
- principal person responsible (2019-01-01 - 2019-12-31)
Drochytka Rostislav, prof. Ing., CSc., MBA, dr. h. c.
- fellow researcher (2019-01-01 - 2019-12-31)
Marko Michal, Ing.
- fellow researcher (2019-01-01 - 2019-12-31)
Šoukal František, doc. Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2019-01-01 - 2019-12-31)

Units

Faculty of Chemistry
- (2019-01-01 - 2019-12-31)
Institute of Materials Science
- (2019-01-01 - 2019-12-31)
Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2019-01-01 - 2019-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2019-01-01 - 2019-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT
- whole funder (2019-01-01 - 2020-12-31)