Project detail

Výzkum možnosti maximálního využití druhotných surovin a pórobetonové drtě v technologii výroby pórobetonu

Duration: 01.01.2019 — 31.12.2019

On the project

Výzkum se zabývá efektivním využitím druhotných surovin při zachování nebo zlepšení fyzikálně-mechanických vlastností výsledného produktu. Na základě dosažených výsledků v předešlém specifickém výzkumu je receptura modifikována 5%, 10% a 15% přídavkem druhotné suroviny. Část projektu je také zaměřena na využití pórobetonové drti v technologii výroby pórobetonu s příměsí druhotných surovin.

Mark

FAST-J-19-6008

Default language

Czech

People responsible

Ondříčková Pavlína, Ing.
- principal person responsible (2019-01-01 - 2019-12-31)
Drochytka Rostislav, prof. Ing., CSc., MBA, dr. h. c.
- fellow researcher (2019-01-01 - 2019-12-31)

Units

Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2019-01-01 - 2019-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2019-01-01 - 2019-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT
- whole funder (2019-01-01 - 2020-12-31)

Results

ŠEBESTOVÁ, P.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Experimental studies on autoclaved aerated concrete made with circulating fluidized bed combustion fly ash. Materiali in tehnologije, 2020, vol. 54, no. 2, p. 157-161. ISSN: 1580-2949.
Detail

ŠEBESTOVÁ, P.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. The influence of the fireclay waste on the microstructure and the physico-mechanical properties of autoclaved aerated concrete. In MODERN BUILDING MATERIALS, STRUCTURES AND TECHNIQUES MBMST 2019. Modern Building Materials, Structures and Techniques. 2019. Lithuania: VGTU Press “Technika” scientific book No 2019-044-K, 2019. p. 152-157. ISBN: 978-609-476-197-3. ISSN: 2029-9915.
Detail