Project detail

Výzkum speciální polymerní nátěrové hmoty s využitím nebezpečných odpadů a druhotných surovin

Duration: 01.01.2019 — 31.12.2019

On the project

Cílem projektu je výzkum a vývoj polymerní nátěrové hmoty, která bude obsahovat optimální množství upraveného odpadu a druhotných surovin. Vyvinutý nátěrový systém bude určen pro aplikaci do chemicky agresivních prostředí. Jedním z dílčích cílů tohoto výzkumu je nalézt vhodné možnosti využití vybraných nebezpečných odpadů. Snahou je použít co největší množství nebezpečného odpadu a druhotných surovin, aby se zredukovaly náklady na výrobu nátěrů a zároveň se snížil negativní dopad specifických odpadů na živostní prostředí.

Mark

FAST-J-19-5784

Default language

Czech

People responsible

Žlebek Tomáš, Ing.
- principal person responsible (2019-01-01 - 2019-12-31)
Drochytka Rostislav, prof. Ing., CSc., MBA, dr. h. c.
- fellow researcher (2019-01-01 - 2019-12-31)

Units

Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2019-01-01 - 2019-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2019-01-01 - 2019-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT
- whole funder (2019-01-01 - 2020-12-31)

Results

HODUL, J.; ŽLEBEK, T.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. POLYMERNÍ NÁTĚROVÁ HMOTA S VYUŽITÍM POPÍLKŮ A NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ. In Popílky ve stavebnictví. Ing. Věra Heřmánková, Ph.D. Brno: Fakulta stavební VUT v Brně, 2019. s. 109-116. ISBN: 978-80-214-5751-5.
Detail

ŽLEBEK, T.; HODUL, J.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; MATUŠKOVÁ, V.; DROCHYTKA, R. CHEMICKÁ STABILITA INOVATIVNÍ SPÁROVACÍ HMOTY. In JUNIORSTAV 2020 - 22. ODBORNÁ KONFERENCE DOKTORSKÉHO STUDIA - SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ. Brno: Vysoké učení technické v Brně, fakulta stavební, 2020. s. 695-699. ISBN: 978-80-86433-73-8.
Detail

HODUL, J.; ŽLEBEK, T.; DROCHYTKA, R. Polymer based grout with specially treated hazardous waste. In XXV International Conference and Meeting of Departments, CONSTRUMAT 2019. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Publishing, 2019. p. 50-58. ISSN: 1757-8981.
Detail

HODUL, J.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; ŽLEBEK, T.; DROCHYTKA, R. Temperature and chemical resistance of repair composite and microstructure monitoring depending on different type of binder and filler. In XXV International Conference and Meeting of Departments, CONSTRUMAT 2019. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Publishing, 2019. p. 20-27. ISSN: 1757-8981.
Detail