Project detail

Numerický integrační algoritmus pro eXtended Finite Element Method (XFEM)

Duration: 01.03.2019 — 28.02.2020

On the project

Podstatou projektu je porovnání numerických algoritmů rozšířené metody konečných prvků (eXtended Finite Element Method, XFEM). Za tímto účelem budou provedeny potřebné implementace metody XFEM na řešič MKP a vytvořeny příslušné algoritmy. Získané výsledky budou porovnány navzájem a s výsledky poskytovanými programovými prostředky ABAQUS a ANSYS.

Mark

FAST-J-19-6018

Default language

Czech

People responsible

Vala Jiří, prof. Ing., CSc. - fellow researcher
Jedlička Michal, Ing. - principal person responsible

Units

Institute of Mathematics and Descriptive Geometry
- (2019-01-01 - 2019-12-31)
Institute of Structural Mechanics
- (2019-01-01 - 2019-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2019-01-01 - 2019-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2019-01-01 - 2020-12-31)

Results

JEDLIČKA, M. Implementace rozšířené metody konečných prvků (XFEM) se stacionární trhlinou do řešiče NE-XX. In Sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2020. s. 452-456. ISBN: 978-80-86433-73-8.
Detail

JEDLIČKA, M. Hexahedron element in XFEM - numerical integration approaches. In ICNAAM 2019 Proceedings. AIP conference proceedings. Melville (USA): American Institute of Physics, 2020. p. 1111-1 (1111-4 p.)ISBN: 978-0-7354-4025-8. ISSN: 0094-243X.
Detail