Project detail

Virtuální prostředí pro navrhování staveb - Virtual environment for building design - REBUILD

Duration: 01.01.2019 — 31.12.2020

On the project

Se zvyšující se dostupností technologií a vybavení a souběžně se změnou přístupu k tvorbě projektové dokumentace staveb se rychle rozšiřují možnosti využití technologie virtuální reality (VR) ve stavebním průmyslu pro efektivnější návrh stavebního objektu a jeho testování před samotnou výstavbou. Příkladem může být kamera snímající ventil na potrubí, kdy speciální aplikace napojená na informační databázi stavby tento ventil rozpozná a zobrazí informace o jeho typu, stáří, blížícím se požadavku na revizi, anebo rozsahu potrubního rozvodu, který lze ventilem uzavřít.

Keywords
Virtual environment, building design

Mark

TN01000056/02

Default language

Czech

People responsible

Apeltauer Tomáš, doc. Mgr., Ph.D. - principal person responsible

Funding resources

Technologická agentura ČR - Národní centra kompetence 1

- whole funder