Project detail

Zvýšení bezpečnosti při nabíjení a provozu elektricky poháněných vozidel provozovaných na bezpečné hladině napětí

Duration: 01.07.2019 — 31.12.2022

Mark

TK02020173

Default language

Czech

People responsible

Procházka Petr, Ing., Ph.D.
- principal person responsible (2019-07-01 - 2022-12-31)
Cipín Radoslav, doc. Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2019-07-01 - 2022-12-31)
Pazdera Ivo, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2019-07-01 - 2022-12-31)
Vorel Pavel, doc. Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2019-07-01 - 2022-12-31)

Units

Funding resources

Technologická agentura ČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA
- whole funder