Project detail

Energeticky nezávislý a soběstačný zdroj tepla z obnovitelných zdrojů pro obce a malé podniky

Duration: 01.07.2019 — 30.06.2022

On the project

Výstupem projektu bude komplexní řešení energeticky nezávislého zásobování teplem pro malé obce a menší zemědělské podniky.

Keywords
kotel, obnovitelné zdroje energie, koncepce energeticky nezávislého zákazníka, zdroje biomasy

Mark

TK02020067

Default language

Czech

People responsible

Milčák Pavel, Ing. - fellow researcher
Svoboda Jiří - fellow researcher
Lisý Martin, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Energy Institute
- (2018-11-12 - not assigned)

Funding resources

Technologická agentura ČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA

- whole funder (2019-07-01 - 2022-06-30)