Project detail

Rozvoj městských center Berlína: Analýza rozdílných kulturních vlivů s dopadem na změny urbánního prostředí

Duration: 01.06.2018 — 31.12.2018 Funding: Vnitřní projekty VUT

On the project

Jedná se o prezentaci výsledků vědecké práce na aktuální téma hodnotící změny veřejného městského prostoru v závislosti na současné demografické přeměně Evropy

Keywords
městská centra, urbánní prostředí

Mark

RP_VS/2018/8

Default language

Czech

People responsible

Boháč Ivo, doc. Ing. arch., Ph.D.
- hlavní řešitel (2018-06-01 - not assigned)
Moggert Monika, Ing. arch.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2018-06-01 - not assigned)

Units

Department of Monument Care
- (2018-06-12 - not assigned)

Funding resources

-
- whole funder (2018-06-01 - not assigned)

Results

MOGGERT, M. Berlin- An analysis of different cultural influences with an impact on urban changes. první. první. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2019. 51 p. ISBN: 978-80-214-5711-9.
Detail

MOGGERT, M. Berlín - Analýza rozdílných kulturních vlivů s dopadem na změny urbánního prostředí. 2019.
Detail

MOGGERT, M.: Berlín - Analýza rozdílných kulturních vlivů s dopadem na změny urbánního prostředí. Brno (05.02.2019)
Detail