Project detail

Inovace technických předmětů BSP – III přístrojové vybavení

Duration: 01.06.2018 — 31.12.2018

On the project

Na Ústavu stavitelství se snažíme postupnými cílenými kroky revidovat a inovovat inženýrské předměty vyučované ÚS v rámci akreditovaného studijního programu. ÚS pokrývá celé spektrum inženýrských disciplín a výstupy z jednotlivých předmětů jsou převážně v podobě výkresové dokumentace. Postupně usilujeme o zavádění moderních technologií s návazností na tradiční prověřené výukové postupy. V loňském roce jsme s podporou sponzorského daru soutěže BETON a ARCHITEKTURA 2017 a dofinancování z finančních prostředků ÚS pořídili 3D tiskárnu pro tisk modelů celé konstrukce nebo dílčích detailů v rámci předmětu Stavební projekt. V tomto trendu chceme pokračovat a postupovat a rozvíjet jej dále. A tak po diskuzích se na ÚS se zrodila myšlenka přinést další vklad do výukového procesu, který současně reflektuje potřeby praxe v podobě pořízení robotického laserového dálkoměru ZOOM 3D. Jedná se přístroj, který je moderní automatickou jednotkou se snadným ovládáním a vyhotovením dokumentace pro interiér i exteriér. Dosah měření je do 50m, výsledky měření je možné exportovat do standardních formátů vč. DXF, pro komunikaci používá rozhraní WiFi i USB. Využití přístroje v předmětu PS IV a Stavební projekt.

Keywords
technické předměty, přístrojové vybavení

Mark

RP_VS/2018/7

Default language

Czech

People responsible

Petříčková Monika, doc. Ing., Ph.D.
- principal person responsible (2018-06-01 - 2018-12-31)
Kuda Daniel, Ing. arch.
- fellow researcher (2018-06-01 - 2018-12-31)
Mikeš Stanislav, Ing.
- fellow researcher (2018-06-01 - 2018-12-31)

Units

Department of Engineering
- (2018-06-12 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Rozvojové programy MŠMT

- whole funder (2018-06-01 - 2018-12-31)

Results

KUDA, D. Aspekty konstrukčního systému v kontextu architektonického návrhu. 2019.
Detail

PETŘÍČKOVÁ, M.; KUDA, D. Tendence současné architektury v ve strukturálním pojetí díla. 10th Architecture in Perspektive 2018. 2018. s. 30-33. ISBN: 978-80-248-4236-3.
Detail