Project detail

Současná architektura na hraně

Duration: 01.06.2018 — 31.12.2018 Funding: Vnitřní projekty VUT

On the project

Projekt zkoumá vývoj soudobé architektury v hraničním regionu Rakouska a Itálie. Provádí analýzu a zařazení do mezinárodního kontextu. Poznatky jsou využity při inovaci přednášek a seminářů na FA.

Keywords
současná architektura, prostor v architektuře

Mark

RP_VS/2018/6

Default language

Czech

People responsible

Šlapeta Vladimír, prof. Ing. arch., DrSc.
- hlavní řešitel (2018-06-01 - 2018-12-31)
Obrtlík Jan, Ing. arch., Ph.D.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2018-06-01 - 2018-12-31)

Units

Department of Theory
- (2018-06-12 - not assigned)

Funding resources

-
- whole funder (2018-06-01 - 2018-12-31)

Results

UŘÍDILOVÁ, M. OD ŘADOVÉ ZÁSTAVBY RODINNÝCH DOMŮ K LOW RISE-HIGH DENSITY Z POHLEDU FENOMENOLOGIE I TRVALE UDRŽITELNÉ VÝSTAVBY. In 10th ARCHITECTURE IN PERSPECTIVE. Ostrava: VŠB-TUO, 2018. s. 34-37. ISBN: 978-80-248-4236-3.
Detail