Project detail

Současná architektura na hraně

Duration: 01.06.2018 — 31.12.2018 Funding: Vnitřní projekty VUT

O projektu

Projekt zkoumá vývoj soudobé architektury v hraničním regionu Rakouska a Itálie. Provádí analýzu a zařazení do mezinárodního kontextu. Poznatky jsou využity při inovaci přednášek a seminářů na FA.

Keywords
současná architektura, prostor v architektuře

Mark

RP_VS/2018/6

Default language

Czech

People responsible

Šlapeta Vladimír, prof. Ing. arch., DrSc.
- hlavní řešitel (2018-06-01 - 2018-12-31)
Obrtlík Jan, Ing. arch.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2018-06-01 - 2018-12-31)

Units

Department of Theory
- (2018-06-12 - not assigned)

Funding resources

-
- whole funder (2018-06-01 - 2018-12-31)