Project detail

Implementace systému BIM (Informační model budovy) do výuky na FA VUT

Duration: 01.06.2018 — 31.12.2018 Funding: Vnitřní projekty VUT

On the project

moderní metody v architektonickém navrhování, implementace systému REVIT pro navrhování s využitím systému BIM

Keywords
Informační model budovy, architektonické navrhování

Mark

RP_VS/2018/4

Default language

Czech

People responsible

Viktorin Jan, doc. Ing., CSc.
- hlavní řešitel (2018-06-01 - 2018-12-31)
Koutná Hana, RNDr., Ph.D.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2018-06-01 - 2018-12-31)

Units

Computer Centre
- (2018-06-12 - not assigned)

Funding resources

-
- whole funder (2018-06-01 - 2018-12-31)