Project detail

Dřevo v tradiční architektuře a stavitelství

Duration: 01.06.2018 — 31.12.2018 Funding: Vnitřní projekty VUT

On the project

Workshop zaměřený na dřevo a péče o památky, ochranu historických dřevěných konstrukcí a detailů, typologii a výrobu historických tesařských spojů, klasický architektonický jazyk a tvorba se dřevem, řezbářské techniky. Součástí workshopu bude přednáška na téma rekonstrukce totálně nebo téměř zaniklých památných staveb či jejich souborů ve vybraných lokalitách Evropy a Asie a exkurze na příkladné realizace ochrany památek v okolí.

Keywords
péče o památky, dřevo v architektuře a stavitelství

Mark

RP_VS/2018/3

Default language

Czech

People responsible

Hrabec Josef, doc. Ing. arch., CSc.
- hlavní řešitel (2018-06-01 - 2018-12-31)
Adamec Emil, MgA.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2018-06-01 - 2018-12-31)
Boháč Ivo, doc. Ing. arch., Ph.D.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2018-06-01 - 2018-12-31)
Horáček Martin, doc. PhDr., Ph.D.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2018-06-01 - 2018-12-31)

Units

Department of Monument Care
- (2018-06-12 - not assigned)

Funding resources

-
- whole funder (2018-06-01 - 2018-12-31)