Project detail

Teorie památkové péče ve 21. století

Duration: 01.06.2018 — 31.12.2018

On the project

Cílem projektu Teorie památkové péče ve 21. století je napsat studii popisující a zhodnocující nové tendence v ochraně kulturního dědictví, jak je nastínil zejména 19. světový kongres ICOMOS v Dillí, a zveřejnit ji jednak v časopise Zprávy památkové péče, jednak mezinárodně v angličtině.

Keywords
památková péče, ochrana kulturního dědictví

Mark

RP_VS/2018/1

Default language

Czech

People responsible

Horáček Martin, doc. PhDr., Ph.D.
- principal person responsible (2018-06-01 - 2018-12-31)
Adamec Emil, MgA.
- fellow researcher (2018-06-01 - 2018-12-31)

Units

Department of Theory
- (2018-06-11 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Rozvojové programy MŠMT
- whole funder (2018-06-01 - 2018-12-31)

Results

HORÁČEK, M. Recenze článku o Rudolfu Eitelbergerovi pro Zprávy památkové péče. Praha: Národní památkový ústav, 2018. s. 1-2.
Detail

HORÁČEK, M. Reflection on the Venice Charter: Questionnaire for the European Committees of ICOMOS: Czechia. Paris-Charenton: ICOMOS, 2018. p. 1-13.
Detail

HORÁČEK, M. Recenze článku o obnově památky pro Zprávy památkové péče. Praha: Národní památkový ústav, 2018. s. 1-2.
Detail