Project detail

Deterministic, chaotic and stochastic phenomena in the sub-micron integrated structures

Duration: 01.01.2019 — 31.12.2021

On the project

Project is focused on analysis, minimization and possible elimination of specific sources of randomness and malfunctions in process of contemporary nano-scale IC design of the radio-frequency subsystems. In first-place effects of non-ideal properties of active elements and parasitic features extracted directly from layout design are considered. Randomness in system parameters are described by stochastic differential-algebraic equations and analyzed by using non-monte-carlo methods, i.e. without generation of population of the solutions. Project admits existence of chaotic attractors as solution of the integrated systems.

Description in Czech
Projekt je zaměřen na analýzu, minimalizaci a případnou eliminaci specifických zdrojů neurčitostí a dysfunkcí přímo v procesu návrhu integrovaných radiofrekvenčních subsystémů při použití současných IC technologií. V prvé řadě se jedná o vliv neideálních vlastností použitých aktivních prvků a parazitních reaktančních prvků extrahovaných přímo z navrženého layoutu obvodu. Nahodilosti v hodnotách prvků systému jsou popsány stochastickými algebro-diferenciálními rovnicemi a analyzovány pomocí metod, které nejsou založeny na generaci populace řešení. Projekt připouští existenci chaotických atraktorů jako řešení integrovaných systémů.

Keywords
IC design; layout-level simulations; mathematical modeling; nonlinear dynamics; stochastic differential equations; chaos theory; strange attractors; continuous signal recognition

Key words in Czech
návrh IC; simulace na úrovni layoutu; matematické modelování; nelineární dynamika; stochastické diferenciální rovnice; teorie chaosu; podivné atraktory; klasifikace spojitých signálů

Mark

19-22248S

Default language

English

People responsible

Petržela Jiří, doc. Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (2019-01-01 - 2021-12-31)
Brančík Lubomír, prof. Ing., CSc.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2019-01-01 - 2021-12-31)
Domanský Ondřej, Ing.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2019-01-01 - 2021-12-31)
Kledrowetz Vilém, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2020-01-01 - 2020-12-31)
Kolářová Edita, doc. RNDr., Ph.D.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2019-01-01 - 2021-12-31)
Langhammer Lukáš, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2019-01-01 - 2021-12-31)
Šotner Roman, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2019-01-01 - 2021-12-31)

Units

Department of Radioengineering
- (2018-04-06 - not assigned)

Funding resources

Czech Science Foundation - Standardní projekty
- whole funder (2019-01-01 - 2021-12-31)

Results

JAIKLA, W.; ŠOTNER, R.; KHATEB, F. Design and Analysis of Floating Inductance Simulators using VDDDAs and Their Applications. AEU - International Journal of Electronics and Communications, 2019, vol. 112, no. 12/2019, p. 1-12. ISSN: 1434-8411.
Detail

KOLÁŘOVÁ, E.; BRANČÍK, L. Noise influenced transmission line model via partial stochastic differential equations. In Proceedings of the 42th International Conference on Telecommunications and Signal Processing. Budapest, Hungary: Brno University of Technology, 2019. p. 492-496. ISBN: 978-1-7281-1864-2.
Detail

PETRŽELA, J.; DOMANSKÝ, O. Simple chaotic oscillator with wideband passive fractional-order inductor. In Proceedings of 42nd International Conference on Telecommunications and Signal Processing. Budapest (Hungary): IEEE, 2019. p. 327-331. ISBN: 978-1-7281-1864-2.
Detail

BRANČÍK, L.; KOLÁŘOVÁ, E. Multiconductor Transmission Line System with Stochastically Affected Boundary Conditions. In Proceedings of the 26th International Conference “Mixed Design of Integrated Circuits and Systems” - MIXDES 2019. Rzeszów, Poland: Department of Microelectronics and Computer Science, Lodz University of Technology, Poland, 2019. p. 316-320. ISBN: 978-83-63578-15-2.
Detail

PETRŽELA, J. Simple chaotic oscillator with filtering passive two-port having fractional-order segments. In Proceedings on 25th International Conference "Mixed Design of Integrated Circuits and System" (MIXDES). Rzeszow, Poland: IEEE, 2019. p. 1-6. ISBN: 978-83-63578-15-2.
Detail

PETRŽELA, J.; ŠOTNER, R. New nonlinear active element dedicated to modeling chaotic dynamics with complex polynomial vector fields. ENTROPY, 2019, vol. 21, no. 9, p. 1-38. ISSN: 1099-4300.
Detail

PETRŽELA, J. Circuit equivalent to Rucklidge system. In 2019 International COnference on Applied Electronics. International Conference on Applied Electronics. Pilsen (Czech Republic): University of West Bohemia, 2019. p. 123-126. ISBN: 978-80-261-0813-9. ISSN: 1803-7232.
Detail

PETRŽELA, J.: Mcad_mem; Software for numerical analysis of multi-state memory cell in mathcad. Technická 12, 61600 Brno, room SD6.77. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/index.php?page=software&lang=. (software)
Detail

PETRŽELA, J.; ŠOTNER, R.; DOMANSKÝ, O.: act_memory; Active realization of analog multi-state memory. room SD6.77. URL: https://www.urel.feec.vutbr.cz/index.php?page=products&lang=. (funkční vzorek)
Detail

The 26th International Conference "Mixed Design of Integrated Circuits and Systems" MIXDES 2019. Rzeszów, Poland (27.06.2019)
Detail

Link