Project detail

Stabilizace amonných sloučenin v popílcích po SNCR a jejich využití pro výrobu autoklávovaného pórobetonu

Duration: 01.01.2018 — 31.12.2018

On the project

V projektu se bude řešit prolematika využití přídavku přírodních tříslovin jako inhibitoru úniku amoniaku během procesu přípravy autoklávovaného pórobetonu z vysokoteplotního popílku po SNCR. Přídavek přírodních a cenově poměrně dostupných tříslovin tvořících s amoniakem nerozpustnou sloučeninu by mohlo vyřešit problém s využitím kontaminovaných popílků, které mají potenciál využití v technologii pórobetonu ale i v technologii hutných cementových kompozitů.

Mark

FAST/FCH-J-18-5411

Default language

Czech

People responsible

Lédl Matěj, Ing.
- principal person responsible (2018-01-01 - 2018-12-31)
Dlabajová Lucie, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2018-01-01 - 2018-12-31)
Drochytka Rostislav, prof. Ing., CSc., MBA, dr. h. c.
- fellow researcher (2018-01-01 - 2018-12-31)
Ptáček Petr, prof. Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2018-01-01 - 2018-12-31)

Units

Faculty of Chemistry
- (2018-01-01 - 2018-12-31)
Institute of Materials Science
- (2018-01-01 - 2018-12-31)
Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2018-01-01 - 2018-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2018-01-01 - 2018-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT
- whole funder (2018-01-01 - 2019-12-31)

Results

LÉDL, M.; GALVÁNKOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. The Impact of Fly Ash after SNCR Treated with Tannin-Based Products on AAC Production. In Solid State Phenomena. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications, 2019. p. 173-179. ISSN: 1012-0394.
Detail

GALVÁNKOVÁ, L.; LÉDL, M.; BERANOVÁ, D.; OPRAVIL, T. Stabilization of the ammonia in SNCR fly ash - the influence of tannins presence on the preparation of an autoclaved aerated concrete. In International Conference Building Materials, Products and Technologies 4–6 June 2019, Lednice, Czech Republic. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Lednice: IOP Publishing, 2019. p. 1-8. ISSN: 1757-8981.
Detail