Project detail

Vliv substituce cementu druhotnými surovinami na vlastnosti vysoceodolného silikátového kompozitu

Duration: 01.01.2018 — 31.12.2018

On the project

Částečné nahrazení cementového pojiva vybranými druhotnými surovinami může mít významný vliv na fyzikálně-mechanické vlastnosti stavebních materiálů. Pro nalezení optimální míry substituce cementu je nutné sledovat vliv jednotlivých druhotných surovin na vlastnosti kompozitu v čase.

Mark

FAST-J-18-5428

Default language

Czech

People responsible

Figala Petr, Ing.
- principal person responsible (2018-01-01 - 2018-12-31)
Drochytka Rostislav, prof. Ing., CSc., MBA, dr. h. c.
- fellow researcher (2018-01-01 - 2018-12-31)

Units

Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2018-01-01 - 2018-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2018-01-01 - 2018-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT
- whole funder (2018-01-01 - 2019-12-31)

Results

FIGALA, P.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V. Struktura polymercementového kompozitu na bázi druhotných surovin. Sborník příspěvků. Brno: ECON publishing, s. r. o., 2019. s. 448-454. ISBN: 978-80-86433-71-4.
Detail

FIGALA, P.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V.; KOLÍSKO, J. Structure of polymer-cement composite optimalized with secondary raw materials. Materials Structures Technology, 2018, vol. 1, no. 1, p. 26-31. ISSN: 2570-6616.
Detail