Project detail

Ověření různých typů křemičitých surovin pro syntézu tobermoritu ve vápenosilikátových kompozitech

Duration: 01.01.2018 — 31.12.2018

On the project

Fyzikálně-mechanické vlastnosti vápenosilikátových kompozitů jsou závislé na tvorbě a charakteristice tobermoritu. Tvorba tobermoritu je pak ovlivněna křemičitými minerály obsažených ve vstupních křemičitých surovinách. Je zapotřebí sledovat vliv jednotlivých křemičitých surovin na tvorbu tobermoritu a tím i na výslední fyzikálně-mechanické vlastnosti.

Mark

FAST-J-18-5435

Default language

Czech

People responsible

Martanová Jana, Ing.
- principal person responsible (2018-01-01 - 2018-12-31)
Drochytka Rostislav, prof. Ing., CSc., MBA, dr. h. c.
- fellow researcher (2018-01-01 - 2018-12-31)

Units

Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2018-01-01 - 2018-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2018-01-01 - 2018-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT
- whole funder (2018-01-01 - 2019-12-31)

Results

HÚŠŤAVOVÁ, J.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Studium změny mikrostruktury vápeno-silikátového kompozitu s využitím vedlejších energetických produktů. In Sborník recenzovaných přednášek konference Popílky ve stavebnictví 2019. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2019. s. 34-43. ISBN: 978-80-214-5751-5.
Detail

HÚŠŤAVOVÁ, J.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Vliv druhotné suroviny na mikrostrukturu vápeno-silikátového kompozitu. In Sborník příspěvků. Brno: 2019. s. 479-484. ISBN: 978-80-86433-71-4.
Detail