Project detail

Moderní a otevřené studium techniky

Duration: 01.09.2017 — 31.12.2022

On the project

Cílem projektu je posílení kvality a relevance vzdělávání na VUT ve vazbě na reálné potřeby absolventů, zaměstnavatelů a společnosti. Projekt zahrnuje intervence ve všech oblastech vzdělávání na VUT (vyjma PhD studií). Sleduje spektrum specifických cílů, které jsou strategické pro udržitelný rozvoj VUT ve vazbě na potřeby cílových skupin:    - Zvýšit kvalifikace a kompetence pracovníků, zejména za účelem zkvalitnění      vzdělávací činnosti.    - Modernizovat studijní programy napříč VUT s cílem rozvoje praktické výuky      a simulace praxe.    - Posílit a systematizovat praxe a stáže studentů ve firmách/aplikační sféře      a podporovat podnikavost studentů.    - Ve spolupráci s odborníky z praxe upravit vybrané strategické Bc. a Mgr.      studijní programy dle aktuálních i predikovaných potřeb trhu práce      a zaměstnavatelů. Tyto studijní programy akreditovat, odzkoušet a  zajistit      jejich trvalé zlepšování.    - V případě odůvodněné společenské poptávky vytvořit ve spolupráci se      zaměstnavateli nové studijní programy ve vybraných oborech.    - Využít širokou základnu spoluprací VUT s  průmyslovými/aplikačními partnery      pro zvýšení efektivity a relevance Bc. a Mgr. studií.    - Posílit vazby s absolventy a rozvinout metody monitoringu trhu práce za      účelem zpětnovazebního ovlivňování relevance a kvality vzdělávání. Zavést      opatření k posílení role a odpovědnosti studentů v  rámci výukového procesu.    - Zefektivnit systém stáží a praxí pro studenty ve firmách a propojit tak      lépe teorii s praxí.    - Posílit mezinárodní rozměr studia na VUT souborem provázaných opatření,      včetně zavedení nových joint/double/multiple degree studijní programů.    - Zvýšit efektivitu a dostupnost podpůrných a asistenčních služeb pro      studenty se SVP a znevýhodněné studenty.    - Adaptovat studijní prostředí a výuku za účelem podpory studijní úspěšnosti      a snižování tzv. drop-out efektu.    - Upravit vnitřní prostředí VUT pro naplňování nových požadavků kladených na      moderní technickou univerzitu - v oblasti strategického řízení, kvality      i podpůrných služeb.

Default language

Czech

People responsible

Růžička Richard, doc. Ing., Ph.D., MBA
- principal person responsible (2017-09-01 - 2022-12-31)
Bartík Vladimír, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2017-09-01 - 2022-12-31)
Bartl Vojtěch, Ing.
- fellow researcher (2017-09-01 - 2022-12-31)
Beran Vítězslav, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2017-09-01 - 2022-12-31)
Bidlo Michal, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2017-09-01 - 2022-12-31)
Bordovský Gabriel, Ing.
- fellow researcher (2017-09-01 - 2022-12-31)
Burget Radek, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2017-09-01 - 2022-12-31)
Burgetová Ivana, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2017-09-01 - 2022-12-31)
Čadík Martin, doc. Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2017-09-01 - 2022-12-31)
Čejka Rudolf, Ing.
- fellow researcher (2017-09-01 - 2022-12-31)
Češka Milan, RNDr., Ph.D.
- fellow researcher (2017-09-01 - 2022-12-31)
Dobeš Petr, Ing.
- fellow researcher (2017-09-01 - 2022-12-31)
Drábek Vladimír, doc. Ing., CSc.
- fellow researcher (2017-09-01 - 2022-12-31)
Drahanský Martin, prof. Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2017-09-01 - 2022-12-31)
Goldmann Tomáš, Ing.
- fellow researcher (2017-09-01 - 2022-12-31)
Hanáček Petr, doc. Dr. Ing.
- fellow researcher (2017-09-01 - 2022-12-31)
Hliněná Dana, doc. RNDr., Ph.D.
- fellow researcher (2017-09-01 - 2022-12-31)
Holík Lukáš, Mgr., Ph.D.
- fellow researcher (2017-09-01 - 2022-12-31)
Janoušek Vladimír, doc. Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2017-09-01 - 2022-12-31)
Jaroš Marta, Ing.
- fellow researcher (2017-09-01 - 2022-12-31)
Kadlubiak Kristián, Ing.
- fellow researcher (2017-09-01 - 2022-12-31)
Kanich Ondřej, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2017-09-01 - 2022-12-31)
Kocman Radim, Ing.
- fellow researcher (2017-09-01 - 2022-12-31)
Kočí Radek, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2017-09-01 - 2022-12-31)
Kolář Dušan, doc. Dr. Ing.
- fellow researcher (2017-09-01 - 2022-12-31)
Kreslíková Jitka, doc. RNDr., CSc.
- fellow researcher (2017-09-01 - 2022-12-31)
Křena Bohuslav, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2017-09-01 - 2022-12-31)
Křivka Zbyněk, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2017-09-01 - 2022-12-31)
Kula Michal, Ing.
- fellow researcher (2017-09-01 - 2022-12-31)
Květoňová Šárka, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2017-09-01 - 2022-12-31)
Lengál Ondřej, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2017-09-01 - 2022-12-31)
Matoušek Petr, Ing., Ph.D., M.A.
- fellow researcher (2017-09-01 - 2022-12-31)
Meduna Alexandr, prof. RNDr., CSc.
- fellow researcher (2017-09-01 - 2022-12-31)
Milet Tomáš, Ing.
- fellow researcher (2017-09-01 - 2022-12-31)
Orság Filip, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2017-09-01 - 2022-12-31)
Pluháčková Hana, Mgr. Bc.
- fellow researcher (2017-09-01 - 2022-12-31)
Pluskal Jan, Ing.
- fellow researcher (2017-09-01 - 2022-12-31)
Rogalewicz Adam, doc. Mgr., Ph.D.
- fellow researcher (2017-09-01 - 2022-12-31)
Rozman Jaroslav, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2017-09-01 - 2022-12-31)
Rychlý Marek, RNDr., Ph.D.
- fellow researcher (2017-09-01 - 2022-12-31)
Ryšavý Ondřej, doc. Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2017-09-01 - 2022-12-31)
Smrčka Aleš, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2017-09-01 - 2022-12-31)
Strnadel Josef, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2017-09-01 - 2022-12-31)
Šimek Václav, Ing.
- fellow researcher (2017-09-01 - 2022-12-31)
Špaňhel Jakub, Ing.
- fellow researcher (2017-09-01 - 2022-12-31)
Veigend Petr, Ing.
- fellow researcher (2017-09-01 - 2022-12-31)
Veselý Vladimír, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2017-09-01 - 2022-12-31)
Zbořil František, doc. Ing., CSc.
- fellow researcher (2017-09-01 - 2022-12-31)
Zbořil František, doc. Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2017-09-01 - 2022-12-31)

Units

Brno University of Technology
- (2016-08-18 - 2022-12-31)
Faculty of Information Technology
- (2016-08-18 - 2022-12-31)

Funding resources

Evropská unie - OP VVV PO2 ESF výzva pro vysoké školy
- part funder (2017-09-01 - 2022-12-31)