Project detail

Inteligentní energetické sítě

Duration: 01.09.2018 — 31.08.2023

On the project

Projekt hledá nové přesné, rychlé a snadno použitelné nástroje pro řízení a chránění aktivní distribuční soustavy s využitím více informací v reálném čase a přispět tak ke zvýšení její spolehlivosti a zkrácení doby regenerace po poruše. To vše za pomoci bezpečné informační a komunikační technologie (ICT), jakož i prostřednictvím implementace vhodných algoritmů chránění a řízení. V kooperaci a s přispěním aplikačních garantů pak také přenést výsledky projektu do prostředí reálné distribuční sítě a prostřednictvím experimentálního vývoje zvýšit jejich využitelnost a komerční potenciál.

Keywords
distribuční síť; elektrická stanice; centralizovaný systém chránění; vzorkované hodnoty (SV); procesní sběrnice; senzory proudu; senzory napětí; adaptivní ochrany; kyberbezpečnost; komunikační technologie pro chytré sítě

Key words in English
distribution network; substation; centralized protection system; sampled values (SV); process bus; current sensors; voltage sensors; adaptive protection; cybersecurity; communication technology for smart grids

Mark

TK01030094

Default language

Czech

People responsible

Orságová Jaroslava, doc. Ing., Ph.D.
- principal person responsible (2018-09-01 - 2023-08-31)
Hajný Jan, doc. Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2018-09-01 - 2023-08-31)
Mišurec Jiří, prof. Ing., CSc.
- fellow researcher (2018-09-01 - 2023-08-31)
Mlýnek Petr, doc. Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2018-09-01 - 2023-08-31)
Ptáček Michal, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2018-09-01 - 2023-08-31)
Toman Petr, doc. Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2018-09-01 - 2023-08-31)
Topolánek David, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2018-09-01 - 2023-08-31)

Units

Department of Electrical Power Engineering
- (2018-09-01 - 2023-08-31)
Department of Telecommunications
- (2018-09-01 - 2023-08-31)

Funding resources

Technologická agentura ČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA
- whole funder (2018-08-27 - not assigned)

Results

SLÁČIK, J.; MLÝNEK, P.; FUJDIAK, R.; MUSIL, P.; VOZNAK, M.; ORGON, M.; HLAVNICKA, J. Capabilities and Visions of Broadband Power-Line in Smart Grids Applications. In 2019 20th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). 2019. p. 1-5. ISBN: 978-1-7281-1334-0.
Detail