Project detail

Nelineární dynamika rotujících systémů s uvažováním nestabilit v olejovém filmu s důrazem na lokální jevy

Duration: 01.01.2017 — 31.12.2019

On the project

Projekt je zaměřen na výzkum nelineární dynamiky rotujících systémů uložených na kluzných ložiskách, u nichž se předpokládá nestabilní chování. Cílem projektu je najít a zmapovat souvislosti mezi globální dynamickou odezvou rotoru a lokálními jevy uvnitř ložisek, zejména těsně před a po rozvinutí nestabilit a při přechodu mezi různými nestabilitami. Zvláštní pozornost bude věnována vlivu reologie maziva, nerovností a možného prolomení mazivového filmu na dynamické chování rotoru a naopak. Dosažení očekávaných výsledků je umožněno kombinací nejaktuálnějších přístupů výpočtového modelování a pokročilých optických experimentálních metod – optické interferometrie a detekce pohybu částic. Za tímto účelem bude navrženo a realizováno experimentální zařízení umožňující měření kmitání rotoru i detailní studium chování hydrodynamického filmu. Dále bude vyvinuta a ověřena komplexní metodika modelování tlakového pole v kluzném ložisku a souvisejících nelineárních silových účinků na rotující systém.

Keywords
kluzné ložisko; roto; dynamika; nestabilita; měření; simulace; optická interferometrie; detekce pohybu částic

Key words in English
journal bearing;rotor;dynamics;instability;experiment;simulation;optical interferometry;particle tracking velocimetry

Mark

GA17-15915S

Default language

Czech

People responsible

Hartl Martin, prof. Ing., Ph.D.
- principal person responsible (2017-01-01 - 2019-12-31)

Units

Institute of Machine and Industrial Design
- (2017-01-01 - 2019-12-31)

Funding resources

Czech Science Foundation - Standardní projekty

- part funder (2017-01-01 - 2019-12-31)