Project detail

Pokročilé hmoty zlepšující uzemnění v systému ochrany před bleskem a přepětím

Duration: 01.01.2018 — 31.12.2021

On the project

Výzkum a vývoj nových hmot vhodných pro zakomponování do systému ochrany konstrukcí před zásahem blesku a tvorbou přepětí. Zaměření na speciální stavební hmoty, které by bylo možno aplikovat s cílem zlepšení uzemnění v elektro distribučních sítích a v dalších aplikacích, jako jsou např. uzemnění trakčního vedení na železničních tratích, uzemnění mikrovlnných vysílačů, uzemnění plynovodů a dalších typů produktovodů, uzemnění budov (obytných i průmyslových), uzemnění vysílačů mobilního signálu, uzemnění internetové sítě a sítí kabelů s optickými vlákny. Při volbě složení těchto hmot bude kladen důraz na obsah vhodných druhotných surovin v jednotlivých recepturách, a to v co nejvyšší míře. Spektrum hmot pro zemnící systémy, se bude skládat z vodivé kompozitní suché směsi pro přípravu objemnějších konstrukcí (patky), vodivé hrubozrnné malty, vodivé správkové malty a stěrky. Rovněž dojde k vývoji speciální injektážní směsi pro vyplnění trhlin a dutin, čímž dojde k překlenutí nevodivé mezery.

Keywords
hmoty zlepšující uzemnění; ochrana před bleskem; prevence vzniku přepětí; vodivé druhotné suroviny; správkové hmoty

Mark

FV30239

Default language

Czech

People responsible

Drochytka Rostislav, prof. Ing., CSc., MBA, dr. h. c.
- principal person responsible (2018-01-01 - 2021-12-31)

Units

Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2017-06-27 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - TRIO
- part funder