Project detail

Elektromagnetické modely zvířecích mozků

Duration: 01.01.2018 — 31.12.2020

On the project

Projekt je zaměřen na základní výzkum robustních metod identifikace zdrojových proudů v mozcích zvířat. Unikátnost metod spočívá ve vzájemném kombinování kvazi-statických a vlnových přístupů k numerickému modelování, využití 3D tisků a agarových želatin k vytváření fyzických modelů. Vytvořené modely umožňují spolehlivou kalibraci inverzních řešičů, které z potenciálů změřených na povrchu mozku určují velikost a směr zdrojových proudů. Znalost proudů je důležitá pro neurologický výzkum.

Description in English
The project is focused on the fundamental research of robust methods for the identification of source currents in brains of animals. Methods are unique in combination of quasi-static and full-wave approaches to numerical modeling, exploitation of 3D printing and agar gelatins for the creation of physical models. Created models allow a reliable calibration of inverse solvers which determine magnitude and orientation of source currents from potentials measured on the surface of a brain. Knowledge of source currents is important for neurological research.

Keywords
Numerický fantom; fyzický fantom; experiment in-vivo; charakterizace materiálu; dopředný problém inverzí problém; identifikace proudů; zvířecí mozek

Key words in English
Numerical phantom; physical phantom; in-vivo experiment; material characterization; forward problem; inverse problem; source-current identification; animal brain

Mark

18-16218S

Default language

Czech

People responsible

Raida Zbyněk, prof. Dr. Ing.
- principal person responsible (2018-01-01 - 2020-12-31)

Units

Department of Radioengineering
- (2017-04-03 - not assigned)

Funding resources

Czech Science Foundation - Standardní projekty
- whole funder (2018-01-22 - 2020-12-31)

Results

LÁČÍK, J.; KOUDELKA, V.; RAIDA, Z.; CUPAL, M.; KUŘÁTKO, D.; WÓJCIK, D., JIŘÍČEK, S.; PIORECKÁ, V.; VEJMOLA, C.;PÁLENÍČEK, T.;BRUNOVSKÝ, M. EEG Forward Problem Modelling:Comparison of FieldTrip-SimBio and CST EM Studio. In CEMi 2018 Proceedings. Stellenbosch: Stellenbosch University, 2018. p. 1-2. ISBN: 978-1-5386-7845-9.
Detail

KOUDELKA, V.; JIŘÍČEK, S.; PIORECKÁ, V.; VEJMOLA, Č.; PÁLENÍČEK, T.; RAIDA, Z.; LAČÍK, J.; KUŘÁTKO, D.; WOJCIK, D. Electrical Source Imaging in Rats: Cortical EEG Performance and Limitations. In 2018 INTERNATIONAL WORKSHOP ON COMPUTING, ELECTROMAGNETICS, AND MACHINE INTELLIGENCE (CEMI). NEW YORK: IEEE, 2018. p. 45-46. ISBN: 978-1-5386-7845-9.
Detail

KUŘÁTKO, D.; WÓJCIK, D.; LÁČÍK, J.; KOUDELKA, V. Electromagnetic Modeling of Rat’s Head: Comparison of Formulations and Models. Radioengineering, 2019, vol. 28, no. 3, p. 517-527. ISSN: 1210-2512.
Detail

KUŘÁTKO, D.; RAIDA, Z.; LÁČÍK, J.; WÓJCIK, D.; KOUDELKA, V. Influence of Electric Conductivity and Frequency on Rat’s Head Forward Modelling. Proceedings of Neuroinformatics 2019. Stockholm, Sweden: Karolinska Institutet, 2019. p. 30-31.
Detail