Project detail

Pokročilý popis šíření trhlin v kompozitech na bázi alkalicky aktivované matrice

Duration: 01.01.2018 — 31.12.2020 Funding: Vnitřní projekty VUT

On the project

V rámci projektu budou navrženy a testovány (semi)analytické modely (založené na konceptu více-parametrové lomové mechaniky) pro popis šíření trhliny a odhad rozsahu lomové procesní zóny v kvazikřehkém tělese zatěžovaném v kombinovaném módu namáhání, na což v dosavadním výzkumu nebyla soustředěna patřičná pozornost. Výsledky získané pomocí navržených přístupů budou porovnány s experimentálními měřeními (získanými např. za pomoci akustické emise), což by mělo ověřit platnost a použitelnost prezentované metodiky. Za tímto účelem budou vyrobena zkušební tělesa z kvazikřehkých kompozitů na bázi alkalicky aktivované matrice a sledována bude především dráha trhliny. Testovaný materiál bude zvolen jako inovační alternativa ke klasickým materiálům na bázi Portlandského cementu. V rámci projektu budou podrobně studovány jeho lomově-mechanické vlastnosti včetně experimentů založených na cyklickém zatěžování. Získané výsledky a závěry mohou přinést nové poznatky využitelné v mnoha oblastech inženýrské lomové mechaniky, stejně jako materiálových věd.

Keywords
Alkalicky aktivovaná matrice; lomová mechanika; šíření trhliny; Williamsův rozvoj; kombinovaný mód zatěžování; cyklické zatěžování; metoda akustické emise; metoda konečných prvků

Mark

GJ18-12289Y

Default language

Czech

People responsible

Šimonová Hana, Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (2018-01-01 - 2020-12-31)
Bílek Vlastimil, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2018-01-01 - 2020-12-31)
Kucharczyková Barbara, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2018-01-01 - 2020-12-31)
Malíková Lucie, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2018-01-01 - 2020-12-31)
Sobek Jakub, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2018-01-01 - 2020-12-31)
Topolář Libor, Mgr., Ph.D.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2018-01-01 - 2020-12-31)

Units

Institute of Structural Mechanics
- (2017-03-28 - 2020-12-31)

Funding resources

Czech Science Foundation -
- whole funder (2018-02-21 - 2020-12-31)

Results

BÍLEK, V.; ŠIMONOVÁ, H.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; KOCÁB, D.; KERŠNER, Z. Fracture parameters of fine-grained composites based on the alkali-activated slag. In International Conference Building Materials, Products and Technologies. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing, 2018. p. 1-7. ISSN: 1757-8981.
Detail

BÍLEK Jr., V.; BULEJKO, P.; KEJÍK, P.; HAJZLER, J.; MÁSILKO, J.; BEDNÁREK, J.; TKACZ, J.; KALINA, L. Potential use of blast furnace slag for filtration membranes preparation: A pilot study. In International Conference Building Materials, Products and Technologies. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing, 2018. p. 1-6. ISSN: 1757-8981.
Detail

ŠIMONOVÁ, H.; LIPOWCZAN, M.; LEHKÝ, D.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; KERŠNER, Z. Identification of mechanical fracture parameters for estimation of statistical properties of geopolymer mortars. Beton- und Stahlbetonbau, 2018, vol. 113, no. S2, p. 1-5. ISSN: 1437-1006.
Detail

ŠIMONOVÁ, H.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; TOPOLÁŘ, L.; KERŠNER, Z.; MERTA, I.; DRAGAS, J.; IGNJATOVIC, I.; KOMLJENOVIC, M.; NIKOLIC, V. Crack initiation of selected geopolymer mortar with hemp fibres. In ECF22 − Loading and Environmental effects on Structural Integrity. Procedia Structural Integrity. Elsevier, 2018. p. 578-583. ISSN: 2452-3216.
Detail

TOPOLÁŘ, L.; ŠIMONOVÁ, H.; KUCHARCZYKOVÁ, B. ACOUSTIC EMISSION PARAMETERS OF ALKALI ACTIVATED FLY ASH SPECIMENS WITH HEMP FIBRES UNDER STATIC LOADING. In SynerCrete’18: Interdisciplinary Approaches for Cement-based Materials and Structural Concrete: Synergizing Expertise and Bridging Scales of Space and Time. FRANCE: RILEM publications S.A.R.L., 2018. p. 383-388. ISBN: 978-2-35158-202-2.
Detail

ŠIMONOVÁ, H.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; TOPOLÁŘ, L.; KERŠNER, Z.; MERTA, I.; DRAGAS, J.; IGNJATOVIC, I.; KOMLJENOVIC, M.; NIKOLIC, V. Crack initiation of selected geopolymer mortar with hemp fibres. Book of abstracts of 22nd European Conference on Fracture. Beograd: Society for Structural Integrity and Life, 2018. p. 151-151. ISBN: 978-86-900696-0-9.
Detail

ALEXA, M.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; KOCÁB, D.; BÍLEK, V.; HALAMOVÁ, R. Experimentální stanovení raného smrštění alkalicky aktivované strusky. In 25. Betonářské dny 2018 Sborník příspěvků konference. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2018. s. 1-7. ISBN: 978-80-906759-6-4.
Detail

ŠIMONOVÁ, H.; DRAGAS, J.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; KERŠNER, Z.; IGNJATOVIC, I.; KOMLJENOVIC, M.; NIKOLIC, V. Fracture Behaviour of Geopolymer Mortars Reinforced with Hemp Fibres. Proceedings for the 2018 fib Congress held in Melbourne. Switzerland: Fédération internationale du béton (fib), 2018. p. 714-715. ISBN: 978-1-877040-14-6.
Detail