Project detail

Pokročilý popis šíření trhlin v kompozitech na bázi alkalicky aktivované matrice

Duration: 01.01.2018 — 31.12.2020 Funding: Vnitřní projekty VUT

On the project

V rámci projektu budou navrženy a testovány (semi)analytické modely (založené na konceptu více-parametrové lomové mechaniky) pro popis šíření trhliny a odhad rozsahu lomové procesní zóny v kvazikřehkém tělese zatěžovaném v kombinovaném módu namáhání, na což v dosavadním výzkumu nebyla soustředěna patřičná pozornost. Výsledky získané pomocí navržených přístupů budou porovnány s experimentálními měřeními (získanými např. za pomoci akustické emise), což by mělo ověřit platnost a použitelnost prezentované metodiky. Za tímto účelem budou vyrobena zkušební tělesa z kvazikřehkých kompozitů na bázi alkalicky aktivované matrice a sledována bude především dráha trhliny. Testovaný materiál bude zvolen jako inovační alternativa ke klasickým materiálům na bázi Portlandského cementu. V rámci projektu budou podrobně studovány jeho lomově-mechanické vlastnosti včetně experimentů založených na cyklickém zatěžování. Získané výsledky a závěry mohou přinést nové poznatky využitelné v mnoha oblastech inženýrské lomové mechaniky, stejně jako materiálových věd.

Keywords
Alkalicky aktivovaná matrice; lomová mechanika; šíření trhliny; Williamsův rozvoj; kombinovaný mód zatěžování; cyklické zatěžování; metoda akustické emise; metoda konečných prvků

Mark

18-12289Y

Default language

Czech

People responsible

Šimonová Hana, Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (2018-01-01 - 2020-12-31)
Bílek Vlastimil, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2018-01-01 - 2020-12-31)
Kucharczyková Barbara, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2018-01-01 - 2020-12-31)
Malíková Lucie, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2018-01-01 - 2020-12-31)
Sobek Jakub, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2018-01-01 - 2020-12-31)
Topolář Libor, doc. Mgr., Ph.D.
- spoluřešitel uvedený v projektu (2018-01-01 - 2020-12-31)

Units

Institute of Structural Mechanics
- (2017-03-28 - 2020-12-31)

Funding resources

Czech Science Foundation -
- whole funder (2018-02-21 - 2020-12-31)

Results

MALÍKOVÁ, L.; ŠIMONOVÁ, H. Multi-parameter fracture mechanics: Effect of the specimen shape. In Young Scientist 2018. Košice: Technical University of Košice, Faculty of Civil Engineering, 2018. p. 1-8. ISBN: 978-80-553-2952-9.
Detail

BÍLEK, V.; KALINA, L.; ŠIMONOVÁ, H. Effect of curing environment on length changes of alkali-activated slag/cement kiln by-pass dust mixtures. In International Conference Building Materials, Products and Technologies. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing, 2019. p. 1-6. ISSN: 1757-8981.
Detail

BÍLEK Jr., V.; BULEJKO, P.; KEJÍK, P.; HAJZLER, J.; MÁSILKO, J.; BEDNÁREK, J.; TKACZ, J.; KALINA, L. Potential use of blast furnace slag for filtration membranes preparation: A pilot study. In International Conference Building Materials, Products and Technologies. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing, 2018. p. 1-6. ISSN: 1757-8981.
Detail

ŠIMONOVÁ, H.; LIPOWCZAN, M.; LEHKÝ, D.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; KERŠNER, Z. Identification of mechanical fracture parameters for estimation of statistical properties of geopolymer mortars. In 16th Interantional Probabilistic Workshop. Beton- und Stahlbetonbau. Berlin: Wilhelm Ernst & Sohn, 2018. p. 1-5. ISSN: 1437-1006.
Detail

ŠIMONOVÁ, H.; DRAGAS, J.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; KERŠNER, Z.; IGNJATOVIC, I.; KOMLJENOVIC, M.; NIKOLIC, V. Fracture Behaviour of Geopolymer Mortars Reinforced with Hemp Fibres. Proceedings for the 2018 fib Congress held in Melbourne. Switzerland: Fédération internationale du béton (fib), 2018. p. 714-715. ISBN: 978-1-877040-14-6.
Detail

TOPOLÁŘ, L.; ŠIMONOVÁ, H.; KUCHARCZYKOVÁ, B. ACOUSTIC EMISSION PARAMETERS OF ALKALI ACTIVATED FLY ASH SPECIMENS WITH HEMP FIBRES UNDER STATIC LOADING. In SynerCrete’18: Interdisciplinary Approaches for Cement-based Materials and Structural Concrete: Synergizing Expertise and Bridging Scales of Space and Time. FRANCE: RILEM publications S.A.R.L., 2018. p. 383-388. ISBN: 978-2-35158-202-2.
Detail

ŠIMONOVÁ, H.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; TOPOLÁŘ, L.; KERŠNER, Z.; MERTA, I.; DRAGAS, J.; IGNJATOVIC, I.; KOMLJENOVIC, M.; NIKOLIC, V. Crack initiation of selected geopolymer mortar with hemp fibres. Book of abstracts of 22nd European Conference on Fracture. Beograd: Society for Structural Integrity and Life, 2018. p. 151-151. ISBN: 978-86-900696-0-9.
Detail

ŠIMONOVÁ, H.; TOPOLÁŘ, L.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; KERŠNER, Z.; DRAGAS, J.; IGNJATOVIC, I.; KOMLJENOVIC, M.; NIKOLIC, V. Comparison of different alkali activated mortars with hemp fibres response during fracture test by acoustic emission method. The 9th International Conference on Multiscale Material Modeling Abstrakt Book. Osaka: 2018. p. 310-310.
Detail

ALEXA, M.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; KOCÁB, D.; BÍLEK, V.; HALAMOVÁ, R. Experimentální stanovení raného smrštění alkalicky aktivované strusky. In 25. Betonářské dny 2018 Sborník příspěvků konference. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2018. s. 1-7. ISBN: 978-80-906759-6-4.
Detail

ŠIMONOVÁ, H.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; TOPOLÁŘ, L.; KERŠNER, Z.; MERTA, I.; DRAGAS, J.; IGNJATOVIC, I.; KOMLJENOVIC, M.; NIKOLIC, V. Crack initiation of selected geopolymer mortar with hemp fibres. In ECF22 − Loading and Environmental effects on Structural Integrity. Procedia Structural Integrity. Elsevier, 2018. p. 578-583. ISSN: 2452-3216.
Detail

MALÍKOVÁ, L.; ŠIMONOVÁ, H. Crack Propagation in Various Double Cantilever Beam Geometric Configurations. In Proceedings of the 7th International Conference on Fracture Fatigue and Wear. FFW 2018. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Singapore: Springer, 2018. p. 164-170. ISBN: 9789811304118. ISSN: 2195-4364.
Detail

MALÍKOVÁ, L.; ŠIMONOVÁ, H. Generalized maximum tangential stress criterion in double cantilever beam specimens: choice of the proper critical distance. In Research and Modelling in Civil Engineering 2018. 1. Koszalin: Koszalin University of Technology Publishing House, 2019. p. 199-212. ISBN: 978-83-7365-502-7.
Detail

KLON, J.; SOBEK, J. Comparison of Fracture Tests Numerical Models Created with Real Material Properties. In Advances in Fractue and Damage Mechanics XVII. Key Engineering Materials (web). 2018. p. 601-606. ISSN: 1662-9795.
Detail

SOBEK, J.; KLON, J.; TRČKA, T.; CIFUENTES, H.; RIOS JIMENEZ, J. Study on the differences between surface fracture areas for different sizes of modCT specimens. In 3rd International Conference on Engineering Sciences and Technologies (ESaT 2018). Tatranské Matliare, Slovak Republic: 2018. p. 1-4. ISBN: 978-80-553-2982-6.
Detail

MALÍKOVÁ, L.; RAVAZI, S.; BERTO, F. Crack propagation in a brittle DCB specimen assessed by means of the Williams’ power expansion. Frattura ed Integrita Strutturale, 2018, vol. 2018, no. 48, p. 34-41. ISSN: 1971-8993.
Detail

MALÍKOVÁ, L.; RAVAZI, S.; BERTO, F. Crack propagating in a brittle DCB specimen described by using the Williams’ power expansion. In 6th International Conference on Crack Paths. Gruppo Italiano Frattura. Verona, Itálie: 2018. p. 317-322. ISSN: 2532-2443.
Detail

MIARKA, P.; SEITL, S.; DE CORTE, W. Notch Tip Displacements of the Concrete Brazilian Disc Test with Central Notch Analysed by the Concrete Damaged Plasticity Model. Theoretical and Applied Fracture Mechanics, 2019, vol. 103, no. 1, p. 122-150. ISSN: 0167-8442.
Detail

ŠIMONOVÁ, H.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; LIPOWCZAN, M.; LEHKÝ, D.; BÍLEK, V.; KOCÁB, D. Identification of Mechanical Fracture Parameters of Alkali-Activated Slag Based Composites During Specimens Ageing. Proceedings of extended abstracts “Modelling in Mechanics 2019”. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Faculty of Civil Engineering, 2019. p. 30-30. ISBN: 978-80-248-4296-7.
Detail

ŠIMONOVÁ, H.; POLETANOVIC, B.; MERTA, I. Fracture parameters of alkali-activated matrix based composites. Book of abstracts of Vienna young Scientists Symposium 2019. Austria: Book-of-Abstracts.com, 2019. p. 188-189. ISBN: 978-3-9504017-9-0.
Detail

ALEXA, M.; KOCÁB, D.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; KOTRLA, J. Experimental Determination of Early Shrinkage of Alkali-Activated Slag. In Solid State Phenomena: 25th Concrete Days 2018. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications, 2019. p. 114-119. ISSN: 1662-9779.
Detail

ŠIMONOVÁ, H.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; KERŠNER, Z.; MERTA, I.; POLETANOVIC, B.; MALÍKOVÁ, L.; SEITL, S. Effect of softening function type in double-K fracture model: Alkali-activated fly ash mortar with hemp fibres. France: IA-FraMCoS, 2019. p. 1-8.
Detail

MALÍKOVÁ, L.; ŠIMONOVÁ, H.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; MIARKA, P. Multi-parameter fracture mechanics: crack path in a mixed-mode specimen. Frattura ed Integrita Strutturale, 2019, vol. 2019, no. 49, p. 65-73. ISSN: 1971-8993.
Detail

SOBEK, J.; KLON, J.; TRČKA, T.; CIFUENTES, H.; RIOS JIMENEZ, J. Study on ligaments’ areas differences between different sizes of modCT concrete specimens. In 3rd International Conference on Engineering Sciences and Technologies, ESaT 2018; Vysoké Tatry; Slovakia; 12 September 2018 through 14 September 2018. CRC Press/Balkema, 2019. p. 235-240. ISBN: 9780367075095.
Detail

BÍLEK, V.; ŠIMONOVÁ, H.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; KOCÁB, D.; KERŠNER, Z. Fracture parameters of fine-grained composites based on the alkali-activated slag. In International Conference Building Materials, Products and Technologies. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing, 2018. p. 1-7. ISSN: 1757-8981.
Detail