Project detail

Smyková výztuž z FRP kompozitu

Duration: 01.01.2017 — 31.12.2017

On the project

Řešení projektu je možné rozdělit do dvou částí: experimentální ověření na zkušebních vzorcích a teoretický výpočet pomocí MKP softwaru. V experimentální části projektu budou vytvořeny zkušební vzorky betonových nosníků pro účely testování smykového porušení. Zkušební vzorky budou obsahovat smykovou výztuž skládající se z litých FRP roštů na bázi skleněných vláken. Souběžně s experimentálním řešením projektu budou v rámci teoretické části vytvářeny MKP modely zkoušených nosníků.

Mark

FAST-J-17-4581

Default language

Czech

People responsible

Lyčka Lukáš, Ing., Ph.D.
- principal person responsible (2017-01-01 - 2017-12-31)
Štěpánek Petr, prof. RNDr. Ing., CSc., dr. h. c.
- fellow researcher (2017-01-01 - 2017-12-31)

Units

Institute of Concrete and Masonry Structures
- (2017-01-01 - 2017-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2017-01-01 - 2017-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT
- whole funder (2017-01-01 - 2018-12-31)

Results

LYČKA, L.; ŠTĚPÁNEK, P. Smyková odolnost nosníků s výztuží tvořenou FRP rošty. In Sborník ke konferenci 24. Betonářské dny 2017. Litomyšl: Česká betonářská společnost ČSSI, 2017. s. 1-6. ISBN: 978-80-906759-0-2.
Detail

LYČKA, L.; ŠTĚPÁNEK, P. Shear Resistance of Concrete Beams with FRP Grating as a Shear reinforcement. In Solid State Phenomena. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications, 2018. p. 115-120. ISSN: 1662-9779.
Detail

LYČKA, L. Smyková výztuž z FRP roštů. In Juniorstav 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2018. s. 429-434. ISBN: 978-80-86433-69-1.
Detail