Project detail

Implementace virtuální reality v zobrazování výsledků měření

Duration: 01.01.2017 — 31.12.2017

On the project

Základním úkolem je vytvoření databáze výsledků měření a její zobrazení v prostředí virtuální reality. Řešitelům jde v prvé řadě o implementaci nejnovějších vědecko-technických poznatků, a proto je pro prezentaci získaných dat zamýšleno využití technologie virtuální reality. Základní výsledky měření budou vloženy do databáze. Odkud budou následně převedeny do virtuální reality, čímž se zvýší jejich vypovídající hodnota. Cílem je také usnadnění pochopení dané problematiky v rámci spolupráce v multidisciplinárním týmu.

Mark

FAST/FSI-J-17-4566

Default language

Czech

People responsible

Kroupa Jiří, Ing.
- principal person responsible (2017-01-01 - 2017-12-31)
Hirš Jiří, prof. Ing., CSc.
- fellow researcher (2017-01-01 - 2017-12-31)
Singule Vladislav, doc. Ing., CSc.
- fellow researcher (2017-01-01 - 2017-12-31)
Tůmová Eliška, Ing.
- fellow researcher (2017-01-01 - 2017-12-31)

Units

Institute of Production Machines, Systems and Robotics
- (2017-01-01 - 2017-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2017-01-01 - 2017-12-31)
Institute of Building Services
- (2017-01-01 - 2017-12-31)
Faculty of Mechanical Engineering
- (2017-01-01 - 2017-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT
- whole funder (2017-01-01 - 2018-12-31)

Results

TŮMOVÁ, E.; KROUPA, J.; TŮMA, Z. Virtuální realita a zobrazování výsledků měření. In VIII. sympozium GREEN WAY 2017. 2017. s. 49-49. ISBN: 978-80-02-02731-7.
Detail

KROUPA, J.; TŮMOVÁ, E.; TŮMA, Z.; KOVÁŘ, J.; SINGULE, V. Processing and visualization of microclimatic data by virtual reality. MM Science Journal, 2018, vol. 2018, no. December, p. 2621-2624. ISSN: 1805-0476.
Detail

TŮMOVÁ, E.; KROUPA, J. Systém sběru dat a jejich užití. In Juniorstav 2018. 2018. s. 1073-1077. ISBN: 978-80-86433-69-1.
Detail