Project detail

Nové technologie pro udržitelnou energetiku II

Duration: 01.01.2017 — 31.12.2019

On the project

Výzkum je orientován na problematiku analýzy a modelování prvků elektrických sítí, měření a hodnocení kvality elektrické energie, lokalizace poruch, snižování emisí uhelných elektráren a efektivní využívání zdrojů včetně jaderných. Všechny tyto oblasti jsou klíčové pro udržitelný rozvoj energetiky, potažmo společnosti. Uvedená problematika je v rámci projektu rozdělena do čtyř oblastí. V rámci každé oblasti bude řešeno několik dílčích témat, jejichž vyřešení přispěje k rozvoji elektroenergetiky a k úsporám primárních paliv.

Mark

FEKT-S-17-4784

Default language

Czech

People responsible

Toman Petr, doc. Ing., Ph.D.
- principal person responsible (2017-01-01 - 2019-12-31)
Bukvišová Zuzana, Ing.
- fellow researcher (2017-01-01 - 2019-12-31)
Coufal Oldřich, doc. RNDr., CSc.
- fellow researcher (2017-01-01 - 2019-12-31)
Doležal Petr, Ing.
- fellow researcher (2017-01-01 - 2019-12-31)
Jasenský Filip, Ing.
- fellow researcher (2017-01-01 - 2019-12-31)
Jelínek Martin, Ing.
- fellow researcher (2017-01-01 - 2019-12-31)
Katovský Karel, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2017-01-01 - 2019-12-31)
Lázničková Ilona, doc. Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2017-01-01 - 2019-12-31)
Mastný Petr, doc. Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2017-01-01 - 2019-12-31)
Modlitba Petr, Ing.
- fellow researcher (2017-01-01 - 2019-12-31)
Motyčka Martin, Ing.
- fellow researcher (2017-01-01 - 2019-12-31)
Orságová Jaroslava, doc. Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2017-01-01 - 2019-12-31)
Procházková Denisa, Ing.
- fellow researcher (2017-01-01 - 2019-12-31)
Sláma Pavel, Ing.
- fellow researcher (2017-01-01 - 2019-12-31)
Svoboda Josef, Ing.
- fellow researcher (2017-01-01 - 2019-12-31)
Škoda Jan, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2017-01-01 - 2019-12-31)
Štěpánek Jaroslav, Ing.
- fellow researcher (2017-01-01 - 2019-12-31)
Vrána Michal, Ing.
- fellow researcher (2017-01-01 - 2019-12-31)
Vyčítal Václav, Ing.
- fellow researcher (2017-01-01 - 2019-12-31)
Wannous Kinan Hasan Wafaa, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2017-01-01 - 2019-12-31)
Wasserbauer Vojtěch, Ing.
- fellow researcher (2017-01-01 - 2019-12-31)
Zajac Tomáš, Ing.
- fellow researcher (2017-01-01 - 2019-12-31)
Zdražil Pavel, Ing.
- fellow researcher (2017-01-01 - 2019-12-31)
Zeman Miroslav, Ing.
- fellow researcher (2017-01-01 - 2019-12-31)

Units

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT
- whole funder (2017-01-01 - 2018-12-31)

Results

ŠŤASTNÝ, O., TICHÝ, A. Verifikace vyhořelého jaderného paliva v hlubinných úložištích. Bezpečnost jaderné energie. Státní úřad pro jadernou bezpečnost ČR, Úrad jadrového dozoru SR JF DL, 2017, č. 9/10, s. 256-261. ISSN: 1210-7085.
Detail

MÁSLO, K.; KASEMBE, A.;. Mitigation measures for photovoltaics retrofit. IEEE Transactions on Sustainable Energy, 2017, vol. pp, no. 99, p. 1-5. ISSN: 1949-3029.
Detail

RADIL, L.; TŮMA, J. Skladování elektrické energie v energetice. Electro, 2017, roč. 2017, č. 10, s. 6-10. ISSN: 1210-0889.
Detail

ŠTĚPÁNEK, J.; ŠKODA, J.; MOTYČKA, M.; KRBAL, M. Porovnání světelných zdrojů pro veřejné osvětlení z hlediska jejich vlivu na cirkadiánní rytmy. In Sborník recenzovaných příspěvků Kurz osvětlovací techniky XXXIII. 2017. s. 217-223. ISBN: 978-80-248-4104-5.
Detail

VESPALEC, R.; ADAM, J.; ZEMAN, M.; SOLNYSHKIN, A.; KHUSHVAKTOV, J. et al. Cross-sections of residual nuclei from deuteron irradiation of thin thorium target at energy 7 GeV. In EPJ Web of Conferences. EPJ Web of Conferences. ND 2016: International Conference on Nuclear Data for Science and Technology. Bruges, Belgium: EPJ Web of Conferences, 2017. p. 1-4. ISBN: 978-2-7598-9020-0. ISSN: 2100-014X.
Detail

XU, X.; COLLIN, A.; DJOKIC, S.; LANGELLA, R.; TESTA, A.; DRÁPELA, J. Experimental Evaluation and Classification of LED Lamps for Typical Residential Applications. In Proceedings of the 7th IEEE International Conference on Innovative Smart Grid Technologies “ISGT Europe 2017”. Torino, Italy: IEEE Power & Energy Society, 2017. p. 1-6. ISBN: 978-1-5386-1953-7.
Detail

PRONSKIKH, V.; ADAM, J.; ZEMAN, M. et al. Secondary particle distributions in an extended uranium target under irradiation by proton, deuteron, and carbon beams. NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION A-ACCELERATORS SPECTROMETERS DETECTORS AND ASSOCIATED EQUIPMENT, 2017, no. 872, p. 87-92. ISSN: 0168-9002.
Detail

MOTYČKA, M.; ŠKODA, J.; ŠTĚPÁNEK, J. Porovnání nejistot měření vybraných spektroradiometrů z hlediska spektrální přesnosti. In Sborník recenzovaných příspěvků Kurz osvětlovací techniky XXXIII. 2017. s. 133-139. ISBN: 978-80-248-4104-5.
Detail

ŠKODA, J.; MOTYČKA, M. The Optimal Luminous Intensity Curves of Luminaries for Roadway Lighting. In PROCEEDINGS OF THE LUX EUROPA 2017. 1. Ljubljana: Lighting engineering society of Slovenia, 2017. p. 590-594. ISBN: 978-961-93733-4-7.
Detail

VYČÍTAL, V.; TOPOLÁNEK, D.; TOMAN, P.; PTÁČEK, M. Výpočet zemních odporů s koeficienty využití podle PNE 33-0000-4 a jejich správnost. In Sborník konference ČK CIRED 2017. 1. České Budějovice: EGC České Budějovice, 2017. s. 1-19. ISBN: 978-80-905014-6-1.
Detail

ŠTĚPÁNEK, J.; ŠKODA, J.; KRBAL, M.; MOTYČKA, M.; NEKVAPIL, J. Changes of blue light hazard for RGB LED. In Proccedings of the 2018 19th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). 1. 2018. p. 482-485. ISBN: 978-1-5386-4612-0.
Detail

KISH, Y.; ADAM, J.; VESPALEC, R.; VRZALOVÁ, J.; HAYSAK, I.; HOLOMB, R.; ZÁVORKA, L.; ZEMAN, M.; KATOVSKÝ, K.; SOLNYSHKIN, A.; TARI, S.; KHUSHVAKTOV, J. Сечения взаимодействия протонов с ядрами 232Th при энергиях 100 и 600 МэВ. IEP-2017 International Conference of young scientists and postgraduates. 1. 2015. s. 196-196. ISBN: 978-617-7344-37- 6.
Detail

HOLOMB, R.; TARI, S.; ADAM, J.; VESPALEC, R.; VRZALOVÁ, J.; HAYSAK, I.; ZÁVORKA, L.; ZEMAN, M.; KATOVSKÝ, K.; KISH, Y.; SOLNYSHKIN, A.; KHUSHVAKTOV, J. Виходи ядерних ізомерів при взаємодії протонів з тонкою мішенню торію. IEP-2017 International Conference of young scientists and postgraduates. 2017. s. 63-64. ISBN: 978-617-7344-37- 6.
Detail

VRÁNA, M.; MASTNÝ, P.; MORÁVEK, J.; SMUGALA, O.; BICCA THIELE, M.; CHAGURI FELICIO, G. Control of Hybrid Energy Systems and Evaluation of Integration into Virtual Power Plant. In 2018 19th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE. 160. 2018. p. 432-437. ISBN: 978-1-5386-4611-3.
Detail

BUKVIŠOVÁ, Z. Surge Arrester Modelling Using Alternative Transient Program. In Proceedings of the 24 th Conference STUDENT EEICT 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních, 2018. p. 472-476. ISBN: 78-80-214-5614-3.
Detail

NEKVAPIL, J.; ŠKODA, J.; MOTYČKA, M.; ŠTĚPÁNEK, J.; KRBAL, M. Simulation of Skylight in TracePro and Comparison with Laboratory Measurement. In Proccedings of the 2018 19th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). 1. Brno: 2018. p. 465-468. ISBN: 978-1-5386-4611-3.
Detail

MOTYČKA, M.; ŠKODA, J.; ŠTĚPÁNEK, J. The Calibration of Integrating Sphere with spectroradiometer with Traceability to Goniophotometer. In Proccedings of the 2018 19th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). 2018. p. 486-490. ISBN: 978-1-5386-4612-0.
Detail

DABOUL, M.; ORSÁGOVÁ, J. Interoperability testing for IEC61850 Based Substation Automation System. In Proccedings of the 2018 19th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). 2018. p. 201-205. ISBN: 978-1-5386-4611-3.
Detail

BUKVIŠOVÁ, Z.; ORSÁGOVÁ, J.; TOPOLÁNEK, D. Unsymmetrical Fault Location on 110 kV Lines. In Proccedings of the 2018 19th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). 1. Brno: Brno University of Technology, 2018. p. 180-184. ISBN: 978-1-5386-4611-3.
Detail

KRÁL, D. NÁVRH EXPERIMENTÁLNÍHO STENDU PRO MĚŘENÍ ZMĚNY HUSTOTY NEUTRONOVÉHO TOKU. In Jaderná energetika v pracích mladé generace – 2017. Praha, Česká republika: Česká nukleární společnost, 2018. s. 58-62. ISBN: 978-80-02-02798-0.
Detail

ŠTĚPÁNEK, J.; ŠKODA, J.; KRBAL, M.; MOTYČKA, M.; NEKVAPIL, J. Measurement of Photobiogical Safety for LEDs with Different Spectra. In Proceedings of the 2018 VII. Lighting Conference of the Visegrad Countries (Lumen V4). 2018. p. 137-141. ISBN: 978-1-5386-7923-4.
Detail

ŠTĚPÁNEK, J.; ŠKODA, J. Vliv ustalování světelných parametrů na hodnoty fotobiologické bezpečnosti. In Sborník recenzovaných příspěvků Kurz osvětlovací techniky XXXIV. 2018. s. 201-209. ISBN: 978-80-248-4221-9.
Detail

COLLIN, A.; LANGELLA, R.; TESTA, A.; DJOKIC, S.; DRÁPELA, J. Assessing Distortion Within the IEC Framework in the Presence of High Frequency Components: Some Considerations on Signal Processing. In 2018 IEEE 9th International Workshop on Applied Measurements for Power Systems (AMPS). 1. Bologna, Italy: IEEE, 2018. p. 23-28. ISBN: 978-1-5386-5375-3.
Detail

MOTYČKA, M.; ŠKODA, J.; ŠTĚPÁNEK, J.; NEKVAPIL, J. The Uncertainty of Measurement of Spectroradiometric System with Double Monochromator. In Proceedings of the 2018 VII. Lighting Conference of the Visegrad Countries (Lumen V4). 2018. p. 75-79. ISBN: 978-1-5386-7923-4.
Detail

KUMAR, V.; KATOVSKÝ, K. Spent Nuclear Fuel and Accelerator-Driven Subcritical Systems. Green Energy and Technology. Green Energy and Technology. Singapur: Springer Nature Singapore Pte Ltd., 2019. 144 p. ISBN: 978-981-10-7502-5. ISSN: 1865-3529.
Detail

CARMAN, B.; PALMER, S.; FICKERT, L.; CONNOR, T.; GRIFFITHS, H.; VYČÍTAL, V.; TOPOLÁNEK, D.; TOMAN, P.; PARTAL, E.; CARDOSO, C.; DESCHANVRES, S.; GUO, D.; HANRATTY, B.; KONIG, P.; LOURO, M.; MOLLER, C.; STRELEC, G.; WAHLBERG, M. Substation earthing system design optimisation through the application of quantified risk analysis. Paris, France: CIGRE- INTERNATIONAL COUNCIL ON LARGE ELECTRIC SYSTEMS, 2018. 198 p. ISBN: 978-2-85873-451-1.
Detail

COLLIN, A.; DJOKIC, S.; DRÁPELA, J.; LANGELLA, R.; TESTA, A. Proposal of a Desynchronized Processing Technique for Assessing High-Frequency Distortion in Power Systems. IEEE TRANSACTIONS ON INSTRUMENTATION AND MEASUREMENT, 2019, vol. 68, no. 10, p. 3883-3891. ISSN: 0018-9456.
Detail

HOLOMB, R.; TARI, S.; KATOVSKÝ, K.; HAYSAK, I.; ADAM, J.; VESPALEC, R.; VRZALOVÁ, J.; ZÁVORKA, L.; ZEMAN, M. et al. Cross sections of nuclear isomers from the interaction of protons with the thin thorium target. In EPJ Web of Conferences Volume 204 (2019) XXIV International Baldin Seminar on High Energy Physics Problems “Relativistic Nuclear Physics and Quantum Chromodynamics” (Baldin ISHEPP XXIV). EPJ Web of Conferences. Les Ulis: EDP Sciences, 2019. p. 04006-040011. ISSN: 2100-014X.
Detail

TICHÝ, P.; ADAM, J.; A.A., B.; CHUDOBA, P.; FURMAN, W.; SUCHOPÁR, M.; SVOBODA, J.; TYUTYUNNIKOV, S.; VESPALEC, R.; VRZALOVÁ, J.; WAGNER, V.; ZÁVORKA, L.; ZEMAN, M. et al. Experimental investigation and Monte Carlo simulations of radionuclide production inside the Uranium spallation target QUINTA irradiated with a 660-MeV proton beam. In EPJ Web of Conferences Volume 204 (2019) XXIV International Baldin Seminar on High Energy Physics Problems “Relativistic Nuclear Physics and Quantum Chromodynamics” (Baldin ISHEPP XXIV). EPJ Web of Conferences. Les Ulis: EDP Sciences, 2019. p. 04003-04009. ISSN: 2100-014X.
Detail

KILIM, S.; STRUGALSKA-GOLA, E.; SZUTA, M.; BIELEWICZ, M.; TYUTYUNNIKOV, S.; ADAM, J.; STEGAILOV, V. Np-237 transmutation efficiency dependence on beam particle, energy and sample position in QUINTA setup. In EPJ Web of Conferences Volume 204 (2019) XXIV International Baldin Seminar on High Energy Physics Problems “Relativistic Nuclear Physics and Quantum Chromodynamics” (Baldin ISHEPP XXIV). EPJ Web of Conferences. Les Ulis: EDP Sciences, 2019. p. 04005-04014. ISSN: 2100-014X.
Detail

DRÁPELA, J.; TOPOLÁNEK, D.; HÁLA, T.; VRÁNA, M.; VYČÍTAL, V. Assessment of effectiveness of distributed generation support for voltage evulation by means of power control. In Proceedings of the 2019 20th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). Ostrava: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2019. p. 1-6. ISBN: 978-1-7281-1333-3.
Detail

COLLIN, A.; LANGELLA, R.; DJOKIC, S.; TESTA, A.; DRÁPELA, J.; WATSON, N. Harmonic Modeling of LED lamps by Means of Admittance Frequency Coupling Matrices. In Proceedings of the IEEE Power Tech 2019 Conference. 1. Milano: IEEE PES, 2019. p. 1-6. ISBN: 978-1-5386-4722-6.
Detail

HÁLA, T.; DRÁPELA, J. On stabilization of voltage in LV distribution system employing MV/LV OLTC transformer with control based on Smart Metering. In Proceedings of the 2019 20th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). Ostrava: VSB - Technical University of Ostrava, 2019. p. 1-6. ISBN: 978-1-7281-1333-3.
Detail

PETROSYAN, T. Analysis of Passive Heat Removal System trough Steam Generator by Ansoft Fluent. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019. p. 679-684.
Detail

KOUDELKA, J. Simulation of three-phase short circuit condition on a synchronous machine. In Proceedings of the 25 th Conference STUDENT EEICT 2019. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019. p. 669-673. ISBN: 978-80-214-5735-5.
Detail

BUKVIŠOVÁ, Z. Finding the Fault Inception Time Using Wavelet Transform. In Proceedings of the 25 th Conference STUDENT EEICT 2019. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019. p. 654-658. ISBN: 978-80-214-5735-5.
Detail

MÁSLO, K.; KOUDELKA, J.; BÁTORA, B.; TOMAN, P. Methods for Dynamic Stability Assessment. In Proceedings of the 2019 20th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). Ostrava: VSB - Technical University of Ostrava, 2019. p. 396-400. ISBN: 978-1-7281-1333-3.
Detail

ŠIMEK, O.; RADIL, L.; TOMAN, P. Inspection of nuclear irradiated fuel. In Proceedings of the 2019 20th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). Ostrava: VSB - Technical University of Ostrava, 2019. p. 1-5. ISBN: 978-1-7281-1334-0.
Detail

MOTYČKA, M.; ŠKODA, J.; ŠTĚPÁNEK, J.; NEKVAPIL, J. The Practical Correction of Wavelength Uncertainty of Array Spectroradiometers. In Proceedings of the 2019 20th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). 2019. p. 136-140. ISBN: 978-1-7281-1333-3.
Detail

JANÍK, D.; BÁTORA, B.; TOMAN, P. Analysis of daily load diagrams for active and reactive energy. In Proceedings of the 10th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering, ELEKTROENERGETIKA 2019. Technical University of Kosice, 2019. p. 567-570. ISBN: 978-1-5108-8871-5.
Detail

MIČIAN, P. Simulácie kritickosti bazénu skladovania vyhoreného jadrového paliva metódou Monte Carlo. Jaderná energetika v pracích mladé generace - 2018. Praha, Česká republika: Česká nukleární společnost, 2019. s. 52-57. ISBN: 978-80-02-02864-2.
Detail

BUKVIŠOVÁ, Z.; WANNOUS, K.; TOMAN, P.; ORSÁGOVÁ, J.; TOPOLÁNEK, D.; DE PAULA ALVES, P.H. The Influence of Ripple Control Signal on Protection Relay Operation. In Proceedings of the 10th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering. Stará Lesná: Technical University of Kosice, 2019. p. 464-467. ISBN: 978-80-553-3324-3.
Detail

ŠŤASTNÝ, O.; TICHÝ, A.; KATOVSKÝ, K. Plovoucí jaderné elektrárny: nová kategorie jaderných zařízení. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2019, roč. 21, č. 3, s. 84-90. ISSN: 1213-1539.
Detail

VYČÍTAL, V.; PTÁČEK, M.; TOPOLÁNEK, D.; TOMAN, P. Optimisation of Earthing System Design through Touch Voltage Minimisation Using Ansys Maxwell. In Proceedings of the 10th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering ELEKTROENERGETIKA 2019. Stará Lesná: Technical University of Kosice, 2019. p. 562-566. ISBN: 9788055333243.
Detail

KURFIŘT, M.; JURÍK, M.; DRÁPELA, J.; JIŘIČKA, J. KVALITA NAPĚTÍ PŘI VYUŽITÍ PQU REGULACE STŘÍDAČŮ FVE. In Sborník ČK CIRED 2019. 1. České Budějovice: EGC České Budějovice, 2019. s. 1-14. ISBN: 978-80-905014-8-5.
Detail

ŠŤASTNÝ, O.; ZEMAN, M.; KRÁL, D.; KATOVSKÝ, K.; MELYAN, E.; ADAM, J.; SOLNYSHKIN, A. Analysis of neutron fields generated in spallation targets of B-URAN experimental assembly using Monte Carlo method. In Acta Polytechnica CTU Proceedings. Acta Polytechnica CTU Proceedings. 2019. Praha: Czech Technical University In Prague, 2019. p. 1-6. ISBN: 978-80-01-06678-2. ISSN: 2336-5382.
Detail

PETROSYAN, T.; SUK, L.; KATOVSKÝ, K. Analysis of passive heat removal system through steam generator by ANSYS fluent. In AIP Conference Proceedings, Volume 2163, 23rd International Scientific Conference of Young Scientists and Specialists, AYSS 2019. AIP conference proceedings. AIP College Park Maryland, USA: American Institute of Physics Inc., 2019. p. 060002-1 (060002-5 p.)ISBN: 978-0-7354-1908-7. ISSN: 0094-243X.
Detail

TOPOLÁNEK, D.; LEHTONEN, M.; TOMAN, P.; ORSÁGOVÁ, J.; DRÁPELA, J. An earth fault location method based on negative sequence voltage changes at low voltage side of distribution transformers. INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER & ENERGY SYSTEMS, 2020, vol. 118, no. 118, p. 1-8. ISSN: 0142-0615.
Detail

KOUDELKA, J.; BÁTORA, B.; TOMAN, P. On Direct Calculation of the Critical Clearing Time. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2019, vol. 21, no. 5, p. 134-139. ISSN: 1213-1539.
Detail

MELYAN, E.; KATOVSKÝ, K.; BALABEKYAN, A. INVESTIGATION OF FORMATION OF RESIDUAL NUCLEI FROM 209Bi BY REACTIONS WITH 660MeV PROTONS AND COMPARISON WITH MCNP SIMULATION RESULTS. LXIX International Conference "NUCLEUS-2019" ON NUCLEAR SPECTROSCOPY AND NUCLEAR STRUCTURE. Dubna, Russia: Joint Institute for Nuclear Research, 2019. p. 79-79. ISBN: 978-5-9530-0518-0.
Detail

BALABEKYAN, A.; KARAPETYAN, G.; ANDRADE-II, E.; DEPPMAN, A.; GAGINYAN, S.; MELYAN, E.; DRNOYAN, J.; ZHEMENIK, V.; ADAM, J.; ZÁVORKA, L.; SOLNYSHKIN, A.; TSOUPKO-SITNIKOV, V.; KHUSHVAKTOV, J.; HERNÁNDEZ, E. Fragment production in proton–induced reaction on 209Bi target at intermediate energy range. PHYSICAL REVIEW C, 2019, vol. 100, no. 2, p. 024616-1 (024616-9 p.)ISSN: 0556-2813.
Detail

MIČIAN, P. Analýza vlastností ATF pomocou kódu FEMAXI-6. Jaderná energetika v pracích mladé generace - 2019. Praha, Česká republika: Česká nukleární společnost, 2020. s. 115-122. ISBN: 978-80-02-02895-6.
Detail

PLEKAN, R.; POYDA, V.; TANCHAK, A.; CHULEY, B. Застосування адіабатичного наближення до опису кореляцій нуклонів одного сорту. IEP-2017 International Conference of young scientists and postgraduates. Ужгород: Інститут електронної фізики Національної академії наук України, 2017. s. 116-117. ISBN: 978-617-7344-37-6.
Detail

GRINEV, V.; PLEKAN, R.; POYDA, V.; TANCHAK, A.; SHKERTA, N. РАСЧЕТ ДВОНУКЛОННЫХ СОСТОЯНИЙ ДЕФОРМИРОВАННЫХ ЧЕТНО-ЧЕТНЫХ ЯДЕР В АДИАБАТИЧЕСКОЙ ТРЕХЧАСТИЧНОЙ МОДЕЛИ. Kharkov Institute of Physics and Technology Theses of Reoprts. Харьков, Україна: Национальный научный центр Харьковский физико - технический институт, 2017. s. 32-32.
Detail

PLEKAN, R.; POYDA, V.; TANCHAK, A.; CHULEY, B. Опис кореляцій нуклонів парно-парних ядер в адіабатичному наближенні. Матеріали науково-технічної конференції «Фізика, електроніка, електротехніка – 2017», 17-21 квітня 2017, Суми, Україна. Суми, Україна: Сумський державний університет, 2017. s. 59-59.
Detail

TAKHTASIEV, O.; HAYSAK, I.; KATOVSKÝ, K.; HOLOMB, R.; KHUSHVAKTOV, J.; SOLNYSHKIN, A. КОМП‘ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ГАЛЬМІВНИХ СПЕКТРІВ ЕЛЕКТРОННИХ ПРИСКОРЮВАЧІВ. Тезисы докладов XVIII. конференции по физике высоких энергий и ядерной физике, 24 – 27 марта 2020 г., Харьков, Україна. Харьков, Україна: Национальный научный центр Харьковский физико - технический институт, 2020. s. 78-78.
Detail

KATOVSKÝ, K. FUTURE OF ACCELERATOR AND LASER DRIVEN SUBCRITICAL SYSTEMS FOR SPENT FUEL TRANSMUTATION. Тезисы докладов XVIII. конференции по физике высоких энергий и ядерной физике, 24 – 27 марта 2020 г., Харьков, Україна. Харьков, Україна: Национальный научный центр Харьковский физико - технический институт, 2020. p. 129-129.
Detail

HAYSAK, I.; VARMUŽA, J.; KATOVSKÝ, K.; MARTISHICHKIN, V.; OKUNYEV, O.; SABOLCHIY, M. АБСОЛЮТНІ ВИМІРЮВАННЯ ДОЗИ РАДІАЦІЇ НА БЕТАТРОНІ. Тези доповідей XXIV Щорічна наукова конференція інституту ядерних досліджень НАН України. Київ, Україна: НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ЯДЕРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ, 2017. s. 57-58. ISBN: 978-966-02-8203-2.
Detail

MARTISHICHKIN, V.; VARMUŽA, J.; KATOVSKÝ, K.; PLEKAN, R.; SABOLCHIY, M.; OKUNYEV, O.; HAYSAK, I. ВИМІРЮВАННЯ АБСОЛЮТНОЇ ПОГЛИНУТОЇ ДОЗИ ОПРОМІНЕННЯ НА БЕТАТРОНІ Б-25. IEP-2017 International Conference of young scientists and postgraduates. Ужгород, Україна: Інститут електронної фізики НАН України, 2017. s. 82-83. ISBN: 978-617-7344-37- 6.
Detail

COUFAL, O.; PAVLIŠOVÁ, G.; TOMAN, P. Historie elektroenergetiky na VUT v Brně. Energetika, 2020, roč. 70, č. 3, s. 146-151. ISSN: 0375-8842.
Detail

VARMUŽA, J.; KATOVSKÝ, K.; ZEMAN, M.; ŠŤASTNÝ, O. Analysis of neutron energy spectrum using indium and lanthanum activation detectors and spectral cover. Proceedings of the ICHERA-2017: international conference on high energy radiation and applications; Vadodara (India); 10-13 Oct 2017. 1. Vadodara, India: Physics Department, The Maharaja Sayajirao University of Baroda, 2017. p. 34-35.
Detail

KATOVSKÝ, K.; SLANČÍK, T.; ŠTEVANKA, K.; ZEMAN, M.; SVOBODA, J.; VARMUŽA, J.; ŠŤASTNÝ, O. Liquid fuel accelerator driven subcritical reactor - the only spent fuel transmutor option?. Proceedings of the ICHERA-2017: international conference on high energy radiation and applications; Vadodara (India); 10-13 Oct 2017. 1. Vadodara, India: Physics Department, The Maharaja Sayajirao University of Baroda, 2017. p. 42-43.
Detail

MAKWANA, R.; MUKHERJEE, S.; SINGH, N.; MISHRA, P.; SONI, B.; KATOVSKÝ, K. Generating the 7Li(p, n) neutron spectra up to 10 MeV proton beam energy. Proceedings of the ICHERA-2017: international conference on high energy radiation and applications; Vadodara (India); 10-13 Oct 2017. 1. Vadodara, India: Physics Department, The Maharaja Sayajirao University of Baroda, 2017. p. 85-85.
Detail

KATOVSKÝ, K.; ADAM, J.; VARMUŽA, J. Accelerator driven subcritical system neutron spectra determination issues. Proceedings of the ICHERA-2017: international conference on high energy radiation and applications; Vadodara (India); 10-13 Oct 2017. 1. Vadodara, India: Physics Department, The Maharaja Sayajirao University of Baroda, 2017. p. 37-38.
Detail

KRÁL, D.; KATOVSKÝ, K.; ZEMAN, M.; MELYAN, E.; HOLOMB, R. Cross section determination for TAD materials in quasi mono-energetic neutron spectrum from p(Li) reaction. In ND 2019: International Conference on Nuclear Data for Science and Technology. EPJ Web of Conferences. Beijing, People's Republic of China: EDP Sciences, 2020. p. 1-4. ISBN: 978-2-7598-9106-1. ISSN: 2100-014X.
Detail