Project detail

Ucelený systém pro sanaci chemicky atakovaných a namáhaných stavebních konstrukcí

Duration: 01.09.2017 — 31.08.2021

On the project

Výsledkem řešení bude unikátní systém pro sanaci stavebních konstrukcí v chemicky silně namáhaném prostředí kanalizačních stok. Komplexní systém bude navržen tak, aby dokázal pokrýt veškeré potřeby sanačního zásahu pro dosažení vysoce odolné a trvanlivé konstrukce s vysokým standardem provedení. Zakomponování nových netradičních surovin do cementového kompozitu bude provedeno takovým způsobem, aby bylo docíleno kvalitnější, a odolnější hmoty. Poznatky pak budou snadno přenositelné do dalších stavebních hmot na cementové bázi a přinesou významný pokrok v oblasti náhrady tradičních surovin alternativními.

Keywords
Kanalizační stoky, sanace, injektáže, malta, sanační malta, spárovací hmota

Key words in English
Sewer, rehabilitation, grouting, mortar, repair mortar, tile grout

Mark

FV20149

Default language

Czech

People responsible

Drochytka Rostislav, prof. Ing., CSc., MBA, dr. h. c.
- principal person responsible (2017-09-01 - 2021-08-31)

Units

Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2016-11-22 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - TRIO
- part funder

Results

HERMANN, R.; DROCHYTKA, R.; DOHNÁLEK, P.; KOLÍSKO, J. Vývoj chemicky odolné stříkané směsi. In Sborník recenzovaných přednášek4. mezinárodní konference POPÍLKY VE STAVEBNICTVÍ. 2019. s. 13-22. ISBN: 978-80-214-5751-5.
Detail

FIGALA, P. Nová injektážní hmota do chemicky náročných podmínek. Brno: ECON publishing, s. r. o., 2020. s. 683-688.
Detail

HERMANN, R.; FIGALA, P.; DOHNÁLEK, P.; DROCHYTKA, R. Vliv druhotných surovin na vlastnosti vyvíjené chemicky odolné stříkané směsi. Materiály pro stavbu, 2019, roč. 2019, č. 9, s. 34-39. ISSN: 1213-0311.
Detail

FIGALA, P.; DROCHYTKA, R.; DOHNÁLEK, P. Studium struktury vysokopevnostního polymercementového kompozitu modifikovaného druhotnými surovinami. In Sborník recenzovaných přednášek4. mezinárodní konference POPÍLKY VE STAVEBNICTVÍ. 2019. s. 5-12. ISBN: 978-80-214-5751-5.
Detail